Laddar Evenemang

Kartläggning engelska för nyanlända, steg 3

När: 2019-11-18 kl. 13:00 - 16:00
Hitta hit

Bild: Skolverket

Presentation av kartläggningsmaterialet i engelska och workshop där man får prova materialet.Det tredje steget i kartläggningen är ett stöd för lärare i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i ämnet engelska.

Skolverkets information om materialet

Kartläggning engelska för nyanlända, steg 3

När: 2019-11-18 kl. 13:00 - 16:00

Arrangör:

Center för skolutveckling i samverkan med Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.