Laddar Evenemang

Introduktion till digitalisering för lärare – Höst 2021

När: 2021-03-15 kl. 08:00 - 2021-04-15 kl. 17:00
Sal/Rum: Distans
Sista anmälningsdag: 15 april
Hitta hit

Vilken roll spelar informationsteknologin i morgondagens skola? Hur förändrar AI och digitalisering villkoren för hur vi lär oss och hur vi skapar ny kunskap? Nu kan du som är verksam inom skolan och utbildningsväsendet på ett enkelt och snabbt sätt förstå mer. Kurspaket vänder sig till lärare från grundskola till högre utbildning, som vill fördjupa sig i aktuell forskning om digitalisering och dess betydelse för skolan och för lärande. För att förstå detta komplexa och snabbföränderliga område och få svar på dina frågor har du meriterade forskare och experter inom området till din hjälp.

Start/slut: 30 aug 2021 – 16 jan 2022

Anmälningskod: GU-18701

Undervisningen är helt nätbaserad och kurserna i paketet ges på kvartsfart (25%). Kurserna ges av institutionen för tillämpad IT och är utformade så att de ska kunna läsas vid sidan av arbete.

  • Den första kursen Introduktion till samhällets digitalisering med fokus på lärande (3,5 hp) presenterar grundläggande begrepp kopplade till digitalisering, samt olika perspektiv på tekniken och dess relationer till undervisning i skolan. De två följande kurserna tar upp tvåaktuella teman i forskning och debatt om digitalisering och skolan: artificiell intelligens och mobil teknologi.
  • I kursen Introduktion till artificiell intelligens och lärande (2 hp) får du en övergripande förståelse för hur AI fungerar och hur relationen mellan AI och lärande kan förstås. Du får bekanta dig med forskning om hur AI förändrar relationen mellan människa och maskin i samtiden och framtiden. Vi diskuterar också hur AI påverkar vilken kunskap som blir relevant i framtidens samhälle.
  • I kursen Introduktion till mobil teknologi och lärande (2 hp) får du stifta bekantskap med forskning som har studerat mobila enheter i relation till lärande och utbildning under de senaste 30 åren. Du får lära dig hur mobil teknik kan användas för att utvidgamöjligheterna i utbildning och vilka utmaningar som hänger samman med detta. Vi diskuterar också hur vi kan förstå och förhålla oss tilldebatterna som omgärdat mobil teknologi, samt hur man som lärare kan hantera mobil teknologi i klassrummet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avklarade kurser om 60 högskolepoäng

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Introduktion till digitalisering för lärare – Höst 2021

När: 2021-03-15 kl. 08:00 - 2021-04-15 kl. 17:00
Sal/Rum: Distans
Sista anmälningsdag: 15 april

Arrangör:

Göteborgs universitet

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.