Laddar Evenemang

Hur designar vi lektioner som passar för alla elever?

När: 2019-09-06 kl. 13:00 - 16:00
Var: Hotell Kusten, Kustgatan 10
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

2000kr

Hitta hit

I stället för att göra olika speciallösningar för att få med alla elever kan en differentierad undervisning hjälpa oss att hantera ibland motstridiga krav på undervisningen. Det innebär att redan från början organisera arbetet i klassrummet efter den verklighet vi möter. Genom att vara tydliga, klargöra våra förväntningar för eleverna och erbjuda flera olika sätt att ta sig an en uppgift får alla elever oavsett förutsättningar, en chans att lära.

Det här är en kompetensutbildning på fem tillfällen som utgår från boken ”Lektionsdesign”. Författaren Helena Wallberg introducerar och avslutar utbildningen och däremellan läser vi boken och reflekterar i grupper. Boken ingår i utbildningen.

Tillfälle 1: 6 september 13-16
Tillfälle 2: 4 oktober kl.14-16
Tillfälle 3: 22 oktober 14.30-16.30
Tillfälle 4: 22 november 14-16
Tillfälle 5: 6 december 13-16

Vid första och sista tillfället träffas vi på Hotell Kusten, Kustgatan 10. Tillfälle två, tre och fyra träffas vi på Center för skolutveckling, Bohusgatan 13 C

Helena Wallberg är gymnasielärare engelska och franska, fil mag i specialpedagogik och författare till böckerna Formativ bedömning praktiken – från förmedling till förståelse, Återkoppling för utveckling – från förmedling till handledning och Att sätta betyg – en berättelse från ett kollegierum.

Hur designar vi lektioner som passar för alla elever?

När: 2019-09-06 kl. 13:00 - 16:00
Var: Hotell Kusten, Kustgatan 10

Arrangör:

Marie Olander

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.