Laddar Evenemang

Genrepedagogik – Reading to Learn: fortsättningskurs, läsåret 2023-24

När: 30/08 kl. 08:30 - 16:00
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 25 augusti
Hitta hit
Bild som beskriver metoden.

Utbildningen Reading to Learn ger förskollärare och lärare strategier för att arbeta med åldersadekvata texter som utvecklar barns och elevers läsande och skrivande oavsett ålder och ämne. Den bygger på antagandet att språket spelar en avgörande roll vid kunskapsskapande och lärande.

Fortsättningskurs Reading to Learn

Kursen vänder sig till dig som genomgått grundkursen och består av fyra workshoppar (4 heldagar) och två digitala individuella handledningstillfällen).

Målgrupper

Klasslärare i mellanstadiet respektive ämneslärare i högstadiet och gymnasiet.

Kurstillfällen och upplägg

Hösten 2023:

30 augusti, kl 08.30-16.00

1 november, kl 08.30-16.00

Våren 2024: 

11 januari, kl 08.30-16.00

11 april, kl 08.30-16.00

Mellan workshopparna får deltagarna handledning av R2L-utbildarna och de lokala handledarna på Center för skolutveckling. Handledningen sker digitalt vid två tillfällen, individuellt eller i grupp enligt önskemål.

Förkunskaper

Lärarutbildning

Kursavgift

Utbildningen är kostnadsfri för dig som arbetar i Göteborgs Stads kommunala grundskolor och gymnasieskolor.

Pris för anställda hos övriga huvudmän: 4 000 kr/deltagare

Anmälan

Anmälan i Utbildningsportalen för deltagare i Göteborgs Stad

Anmälan i Utbildningsportalen för deltagare från friskolor och andra kommuner (Är det första gången du anmäler dig via utbildningsportalen, välj Skapa konto)

Kontakt

Har du frågor om utbildningen kontakta:

Susanne Staf, epost: susanne.staf@educ.goteborg.se eller

Pernilla Andersson Varga, epost: pernilla.andersson.varga@educ.goteborg.se

Genrepedagogik – Reading to Learn: fortsättningskurs, läsåret 2023-24

När: 30/08 kl. 08:30 - 16:00
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 25 augusti

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.