Laddar Evenemang

Flerspråkighet som norm och resurs (fyra tillfällen)

När: 2019-12-30 kl. 12:30 - 16:30
Hitta hit

Det här är en utbildning för ämneslärare som saknar SVA-utbildning. Syftet är att öka medvetenheten om flerspråkighet som norm och resurs och dess betydelse för undervisning i flerspråkiga skolmiljöer. Satsningen syftar även till att ge deltagande lärare verktyg för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande.

Mål

Målet är att lärare som arbetar språk- och kunskapsutvecklande oavsett ämne och utbildningsområde för en likvärdig utbildning samt att lärarna har kunskaper om och insikter i flerspråkighet som norm och resurs.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Ämneslärare som saknar SVA-utbildning.

Omfattning

4 tillfällen a 4h.

Plats

23/10 Hotell Radisson Blu, Södra Hamngatan 59

28/11 Burgårdens konferens, Skånegatan 20

30/1 Gamlestadstorget 7, Grundskoleförvaltningens lokaler, våningsplan 1

Anmälan

Sista anmälningsdag 26/9 2019. Vänligen avanmäl dig via anmälningssystemet vid eventuellt förhinder.

Kontakt

Kristina Rönneke, Verksamhetsutvecklare, Nyanländaenheten, Grundskoleförvaltningen

Telefon: 031-3660425 Mobil: 0736-660412

E-post: kristina.ronneke@grundskola.goteborg.se

Översikt (kursplan och litteratur)

Flerspråkighet som norm och resurs. Reviderad kursöversikt med litteratur (klicka för pdf)

Flerspråkighet som norm och resurs Introduktion 190926 (klicka för pdf)

Seminarium 190926 (klicka för pdf)

Utbildningstillfällen

Språk, kultur, och identitet • Flerspråkighet som norm och resurs

Att ta emot nyanlända
26/9 12:30 -16:30
Plats: GU ist för svenska språket

Språk, kultur och identitet
23/10 12:30-16:30
Plats: GU ist för svenska språket

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning
28/11 12:30- 16:30
Plats: GU ist för svenska språket

Flerspråkighet som norm och resurs
30/1 2020 12:30- 16:30
Plats: GU ist för svenska språket

Flerspråkighet som norm och resurs (fyra tillfällen)

När: 2019-12-30 kl. 12:30 - 16:30

Arrangör:

Nyanländaenheten, Grundskoleförvaltningen

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.