Laddar Evenemang

Flerspråkighet och interkulturalitet, 7,5 högskolepoäng, läsåret 2022–23

När: 2022-10-06 kl. 14:00 - 17:00
Var: Delvis digitalt, Västra Hamngatan 25
Sista anmälningsdag: 23 september
Hitta hit
Förskolebarn leker under en tvättlina där färgglada tyger hänger.

Foto: Lo Birgersson

Göteborgs universitet och Center för skolutveckling erbjuder denna fördjupande utbildning kring flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Den riktar sig till förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal och sträcker sig över läsåret 2022-23. Utbildningen berör även de utmaningar som många förskolor möter, eller kommer att mötas av, i samband med mottagande av barn på flykt.

Utbildningens syfte och innehåll

Syftet är att ge deltagarna fördjupad kunskap om hur undervisningen för nyanlända och flerspråkiga barn och elever kan utvecklas, utifrån frågor som: Hur kan barns/elevers och föräldrars erfarenheter och språkliga resurser användas i undervisningen? Hur arbetar vi språk, – och kunskapsutvecklande med utgångspunkt i flerspråkighet och interkulturalitet?

Utbildningen grundas på den senaste forskningen och relevanta mål i läroplanen. Under kursen inspireras du av ledande forskare inom flerspråkighet och interkulturalitet.

Upplägg

Kursen grundar sig i ett kollegialt lärande där deltagare från hela staden tar del av varandras erfarenheter. Den är till stor del digital och omfattar tio eftermiddagar med start i oktober 2022 och avslutning i maj 2023. Kursen ger möjlighet till 7,5 högskolepoäng. Som avslutning utformar deltagarna en projektplan för ett utvecklingsarbete i den egna verksamheten. Center för skolutveckling erbjuder stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Kursen är finansierad av Skolverket och är kostnadsfri, även kurslitteraturen för deltagarna ingår.

”Kursen har fått mig att reflektera mer över hur vi kan organisera och anpassa miljön i förskolan för att skapa utrymme för flerspråkiga diskussioner och lek”

Citat från deltagare på utbildningen

Målgrupp

Kursen vänder sig till förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal i förskola, personal i fritidshem samt till förskollärare i förskoleklass.

Anmälan

Anmälan görs till Göteborgs Universitet på denna länk: https://sunet.artologik.net/gu/PDG696_H22_Kursanmalan_avtal

Vi ser gärna att hela arbetslaget deltar.

 

Mer information

Läs mer om hur en flerspråkig lärmiljö kan stödja barns utveckling i denna artikel på Lärtorget

Har du frågor kan du kontakta:

Utvecklingsledare Laura Ruz Haglöf

Utvecklingsledare Karin Olsson

Lektor Annika Hellberg

Flerspråkighet och interkulturalitet, 7,5 högskolepoäng, läsåret 2022–23

När: 2022-10-06 kl. 14:00 - 17:00
Var: Delvis digitalt, Västra Hamngatan 25
Sista anmälningsdag: 23 september

Arrangör:

Göteborgs universitet

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.