Laddar Evenemang

Early Mathematics Learning and Awareness, EMLA

När: 2021-04-28 kl. 15:00 - 16:30
Hitta hit

Fun and friends. Two little girl spending time in playground. Close up. Copy space.

EMLA samlar seniora och juniora forskare samt lärarutbildare med särskilt intresse för matematiklärande i tidiga åldrar (0–8 år). Aktiviteter inom EMLA-gruppen är bland annat seminarier där nationell och internationell forskning diskuteras för att fördjupa det gemensamma kunnandet om yngre barns matematiklärande samt erbjuda nya intryck och inspiration för såväl forskning som lärarutbildning. I ett flertal forskningsprojekt fördjupas kunskaperna om yngre barns matematiklärande och -undervisning och i olika nätverk samlas intresserade för att utveckla gemensamma aktiviteter, projekt och idéer. Samarbeten mellan lärosäten och över institutionsgränser erbjuder en större kritisk massa och möjliggör fördjupning av pågående samarbeten samt initiativ till nya samarbeten.

Våren 2021 genomförs EMLA-seminarier digitalt i samarbete mellan Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. Seminarierna välkomnar forskare och lärarutbildare med intresse för yngre barns matematiklärande. Följande seminarier är planerade för våren (maila camilla.bjorklund@ped.gu.se om du vill delta i seminarierna)

 

Talraden 1–10. Lärandemöjligheter i en förskoleaktivitet.

Föreläsare: Maria Alkhede, Göteborgs Universitet.

Early Mathematics Learning and Awareness, EMLA

När: 2021-04-28 kl. 15:00 - 16:30

Arrangör:

Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.