Laddar Evenemang

Dilemman i förskollärares uppdrag mot bakgrund av hög sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa

När: 2019-10-22 kl. 15:00 - 16:30
Var: AK2 155 Kjell Härnqvistsalen Hus A Pedagogen, Västra Hamngatan 25
Hitta hit

Dilemman i förskollärares uppdrag mot bakgrund av hög sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa

INGEGERD TALLBERG BROMAN & SVEN PERSSON, MALMÖ UNIVERSITET

Vi kommer i denna föreläsning att presentera en studie där vi identifierat problem och dilemman i förskollärares uppdrag mot bakgrund av hög sjukfrånvaro och ökad psykiska ohälsa bland förskollärare. Studien är gjord på uppdrag av Malmö stad och är baserad på intervjuer och skriftliga kvalitetsplaner. Fyra nyckelteman identifierades: uppdragets gränslöshet och förskollärares lojalitet, förskollärares ansvar och ledarskap, bristen på kontroll och behovet av samsyn. För att fördjupa vår förståelse av vad som kan utgöra bakgrundsfaktorer till hög sjukfrånvaro och psykisk ohälsa bland förskollärare relaterar vi resultaten till statistik, utredningar och forskning. Vi presenterar också förslag på åtgärder relaterade till dessa problem och dilemman och diskuterar förskollärares uppdrag i perspektivav reformer, villkor och förutsättningar. Vår teoretiska utgångspunkt utgörs av begreppet plats (space). ”Platsen”, i detta fall ”förskolan” ses som en komplex social konstruktion, och vi uppmärksammar spänningsförhållande mellan den föreställda planerade platsen förskola, och den levda platsen, vilket vi ser som ett sammanhang för professionsdilemma.

 

Rapporten finns att hämta på: https://muep.mau.se/handle/2043/27944

 

Evenemanget är öppet för allmänheten – ingen föranmälan krävs

Dilemman i förskollärares uppdrag mot bakgrund av hög sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa

När: 2019-10-22 kl. 15:00 - 16:30
Var: AK2 155 Kjell Härnqvistsalen Hus A Pedagogen, Västra Hamngatan 25

Arrangör:

Kollegiet för didaktik och barns lärande

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.