Klockan närmar sig halv tolv och strax är det dags för fritidspedagogerna Stina Framme och Olof Edmalm att starta igång dagens rastaktivitet. Det är en fin vårdag och skolgården är redan full av barn som gungar, jagar varandra och spelar fotboll på den nya konstgräsplanen.

När Stina och Olof ställer sig vid mötesplatsen, väl synliga i orange västar med texten ”Det händer på rasten”, samlas snart en grupp på omkring femton barn omkring dem. Den vuxenledda rastleken är populär. Några barn kommer varje dag, andra passar på när det är någon lek de tycker är särskilt kul. Att delta är valfritt, bara de som vill som är med.

Fyrtio lekar på repertoaren

Syftet med rastaktiviteten är att få med alla barn i någon aktivitet under rasten och samtidigt locka till rörelse.

– Om barnen har roligt på rasten så blir det färre konflikter, och för läraren blir det färre konflikter att ta hand om i klassrummet sedan, säger Stina Framme.

Sedan starten 2013 har fritidspedagogerna hunnit testa många olika aktiviteter. Dagens repertoar består av omkring fyrtio lekar som valts ut för att de passar de flesta barn.

– Det ska vara omväxlande aktiviteter som fängslar så många som möjligt. Och så tänker vi så klart att det ska vara mycket rörelse i dem, säger hon.

De mest populära aktiviteterna är ”allt med musik”, som till exempel dansstopp, men också limbo, dragkamp och cykelrace.

Viktigast att ha roligt

Fokus i aktiviteterna ligger på att ha roligt och att få röra på sig. Inte på att tävla och vinna. Därför får barnen inte heller välja lag. Antingen delar fritidspedagogerna in lagen, eller så skapas de slumpmässigt när barnen ställer sig i kön.

– Barnen ska kunna kan gå in i och ur leken utan att det märks. Så vi har inga fasta lag utan upplägget är små korta sekvenser där vi byter lag hela tiden, säger Stina Framme.

Denna tisdag kör Stina och Olof ”Tre i rad”, en kombination av stafett och luffarschack, som innehåller både löpning och strategiskt tänkande.

Deltagarna i de två lagen ska springa fram till en niorutors luffarschacksplan på skolgården och placera var sin ärtpåse, en i taget, för att försöka få tre i rad, horisontellt, diagonalt eller vertikalt. Det kräver att barnen klurar ut smarta drag medan de springer och prövar deras reaktionssnabbhet i konkurrensen med motståndarlaget om att lägga påsen i bästa rutan.

Fritidspedagogerna leder leken

Olof och Stina finns hela tiden med som stöd, de uppmuntrar och tipsar  eleverna om hur de kan tänka strategiskt, påminner om regler och agerar domare som avgör när matchen är över. Då är det dags att byta lag igen.

Entusiasmen och energin hos barnen är hög, de peppar och uppmuntrar varandra. När någon låter besvikelsen över en missad chans gå ut över lagkompisen kliver de vuxna snabbt in och markerar att det viktiga inte är att vinna.

Inspirationen till Utbynässkolans rastaktiviteter kom från en föreläsning av fritidspedagogen Olof Jonsson från Tenhultsskolan i Jönköping, som deltog på en av stadsdelens gemensamma studiedagar. Han är en drivande kraft nationellt kring utveckling av rastverksamheten och är även en av initiativtagarna till facebookgruppen Rastaktivisterna – Rasten som aldrig tar slut, som har över 22 000 medlemmar. I facebookgruppen delar pedagoger runt om i landet med sig av erfarenheter och ger förslag på aktiviteter som gör rasterna meningsfulla, roliga och hälsofrämjande.

Leken viktigt för lärandet

Att fysisk aktivitet ökar vårt välbefinnande, stärker immunförsvaret och förmågan att hantera stress samt förbättrar koncentrationen är väl belagt i forskning. Liksom att många barn idag rör sig för lite. Men leken i sig är också viktig för barns lärande och samspel med andra. Läroplanen säger att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. ”Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.” En gemensam, positiv lekupplevelse kan samtidigt stärka relationerna i gruppen vilket skapar en bra lärmiljö för alla.

Efter fem år med rastaktiviteter kan Utbynässkolan se många effekter.

– Det blir absolut så att fler barn kommer igång och rör sig mer. Många barn rör sig mycket mer om de får något roligt att göra, säger Stina Framme.

Skapar varierat lekande

Lekarna inspirerar även till rörelse utanför den vuxenstyrda rastaktiviteten.

– Många av lekarna leker de själva sedan, utan att vi pedagoger behöver vara med. Det gäller bara att de till exempel får några ärtpåsar eller bollar så kan de göra det själva. Barnen lär sig många nya lekar, så det blir ett varierat lekande, säger hon.

Särskilt positivt är rastaktiviteterna för barn som har svårt att komma in i leken annars, barn som inte har någon kompis eller som har svårt att leka med andra utan att hamna i konflikt, säger Olof Edmalm.

– Om våra rastvärdar ser barn som är ensamma så har de i uppgift att berätta om att det finns rastaktiviteter. Och de barnen kan man ju prata med innan. Ibland kan de stå och titta på i några veckor innan de vågar vara med. Så vi har koll på de barn som är runt oss.

Konflikterna minskar

Responsen från klasslärarna har varit positiv.

– Klasslärarna säger att det blir mindre konflikter som de behöver reda ut när eleverna kommer från rasten. I de grupper jag själv jobbar med under skoldagen ser jag också en skillnad, att det funkar bättre i grupperna, säger Olof Edmalm.

Några stora insatser krävs inte för att starta igång rastaktivitet, menar han och kollegan Stina. Vad behöver en då tänka på innan?

– Inte så mycket mer än att man är några entusiastiska pedagoger som organiserar det tidsmässigt och har lite lekmaterial. Sedan går vi ut och propagerar för det i klasserna och talar om vilka tider som gäller. Så det är inte särskilt svårt, säger Stina Framme.

– Det är bara att köra, säger Olof Edmalm.

Rastverksamheten går att genomföra året runt.

– Man får anpassa lite efter årstid. Men de flesta lekar kan man köra både vinter, vår, höst och sommar, säger han.

Viktiga förutsättningar för rastaktiviteterna på Utbynässkolan

  • Roligt och utmanande
  • Innehåller rörelse
  • Bygger på samarbete
  • Tydliga regler
  • Bra lekmaterial
  • Många deltagare men korta väntetider för att själv få vara aktiv
  • Stort engagemang från ledarna
  • Lekar på rätt nivå för eleverna – eleverna delaktiga i valet av lekar

Länkar för mer kunskap och inspiration

Det händer på rasten (film), UR

10min.se., Olof Jonssons rastpod, sommaren-13

 

Text Pernilla Lorentzson Film och foto Hanna Sandgren