• Vad jobbar du med?

– Jag anställdes som lektor på Hvitfeldtska gymnasiet 2010. En stor del av min tjänst består i att utveckla den spetsverksamhet i matematik som vi har på skolan. Det handlar om att hitta ett bra innehåll och en struktur i utbildningen så att eleverna utvecklas och utmanas utifrån sin potential. Som en del av arbetet har jag skrivit breddande läromedel, som vi använder inom utbildningen.

  • Vad är syftet med dina filmer på mattesajten? Vad hoppas du åstadkomma?

    Henrik Petersson, lektor i matematik på Hvitfeldtska.

– Genom mitt arbete på Hvitfeldtska, med bland andra öppna hus och föräldrakontakter har jag förstått att det finns ett stort behov av att möta drivna elever på grundskolan. Det kan vara svårt att som lärare skapa tid för att utmana enskilda elever, alla lärare är inte heller bekväma med att göra detta. Då landar man många gånger i att matematikintresserade elever sitter själva och ’’pular’’ med någon högre lärobok, en gymnasiebok eller annat. Men även duktiga elever förtjänar att någon talar till dem.

– Därför har jag önskat att kunna göra en insats för elever på senare delen av grundskolan. Det finns så kallade matteklubbar runt om i landet där man, inte alltid kostnadsfritt, bjuder in elever för matematikträffar. Jag vill nå ut till så  många elever som möjligt, vill samtidigt bidra med något meningsfullt i ett längre perspektiv, inte bara ”en stimulerande kväll’’.

– Detta resulterade i att jag har utvecklat en nätbaserad problemlösningskurs. För att kursen ska vara så levande som möjligt, består en stor del av materialet av filmer.

Det finns naturligtvis inget som slår fysiska träffar, men genom nätupplägget kan jag nå många elever. Kursen består av moduler, där varje modul kretsar kring ett område inom matematiken. Varje modul består av: en filmad genomgång, en teorisammanfattning med problem, samt filmade lösningsförslag för problemen.

  • Hur kom kursen till?

– Jag har sedan några år tillbaka önskat få ett visst utrymme i min tjänst för en sådant här utvecklingsprojekt. Min chef lyckades säkra medel för detta genom föreningen Solstickan, som arbetar för barn med särskilda behov. Det är precis det jag arbetar med, elever med särskilda behov. Projektet kommer att bestå av flera delar, jag håller som bäst på att planera för nästa fas.

  • Vad betyder sajten för dig? Eleverna?

– Jag har svårt att säga vad sidan betyder för elever, genom att jag inte kommer i kontakt med de elever som använder den. Men läget kommer nog att vara annorlunda om några år, då elever som använt materialet söker sig till oss på Hvitfeldtska. Det jag kan säga är att sidan används, det är cirka 300 besökare per månad, vilket jag tycker är bra. Kan jag på detta sätt göra betydande skillnad för en elev, så är jag nöjd. Vi ska komma ihåg att materialet är helt nytt.

  • Har filmerna och ditt sätt att arbeta med filmerna förändrat eller påverkat din ”vanliga” undervisning?

– Det är alltid utvecklande att vända sig till olika eller nya målgrupper. En utmaning har varit att träffa rätt i svårighetsgrad. Materialet ska vara utmanande, det ska erbjuda motstånd, men det ska samtidigt inte vara alltför smalt. Själva undervisningsformatet är också nytt för mig. Jag har inte arbetat med filmat material tidigare, och det har därför funnits en del ’’barnsjukdomar’’ i uppbyggnadsfasen. Men detta är en del av projektet.

– En specifik utmaning har varit att disponera stoffet vid genomgångarna. Jag har  nämligen valt att köra genomgångarna på en fix yta, som jag filmar. Detta har i sin tur medfört att jag också disponerar stoffet lite annorlunda, kanske till och med bättre, på tavlan i klassrummet.

Den nätbaserade problemlösningskursen i matematik hittar du här: www.problemnet.n.nu/problemlosningskurs