Göteborgs stad har sedan 2018 ett innovationsprogram som ska hjälpa till att skapa ett systematiskt och aktivt arbete för att omsätta nya idéer och arbetssätt i verksamheten. Men vad är egentligen innovation, och vad skiljer det från vanligt utvecklings- och kvalitetsarbete? Leif Denti säger att begreppet till stor del har “svalt” begreppen utvecklings- och kvalitetsarbete.

– Innovation är ett verktyg som hjälper oss att förändras. Man får välja själv vilken förändring det är vi skapar. Innovation kan också vara ett resultat. Något nytt som skapar nytta. Det kan vara en tjänst som till exempel en e-tjänst, eller en produkt av något slag. Man kan också prata om innovation som process, alltså om arbetsmetoderna för att hitta det som är nytt. För att sammanfatta är innovation allt som är nytt som skapar nytta.

Stora I och lilla i

Innovationer kan vara stora och omvälvande, men de behöver inte vara det. Även små förändringar kan skapa värde och nya tankebanor. Leif Denti brukar använda sig av begreppen stora I och lilla i.

Stora I handlar om att radikalt tänka om. Att till exempel ändra logiken för hur man gör saker och ting. Som exempel nämner han räddningstjänsten, som har gått från att förr i tiden bara åka ut och släcka pågående eldsvådor, till att nuförtiden lägga största delen av sin tid på förebyggande arbete.

Lilla i handlar i sin tur om ständiga förbättringsarbeten. Små förändringar i vardagen, som att ta bort något onödigt som man gör, eller att putsa på sina rutiner.

– Vi är blinda för det vi gör varenda dag och vi borde ifrågasätta mer om detta är det mest värdefulla vi gör med vår tid.

Ta ner dina hatthyllor

En liknelse som Leif Denti gärna använder sig av har han fått av Mats Tyrstrup, docent vid Handelshögskolan i Stockholm. Den handlar om att montera ner sina “hatthyllor”. På 20-talet var det en lus-epidemi i landet, och många svenskar satte upp hatthyllor som ett sätt att skydda sig från löss. Den luftiga hyllan gjorde att lössen inte trivdes i hattarna som låg där. Efter att lusproblemet minskat fortsatte folk ändå att sätta upp hatthyllor i sina hem, ända fram till idag.

– Vi har ett stort samhällsproblem framför oss, att färre skattebetalare ska försörja fler personer i framtiden, så vi måste bli bättre på att veta var vi lägger vår tid och att vi använder den på rätt sätt, säger han.

Ofta när vi pratar om förändring så lägger vi till saker, utan att välja bort sådant som vi gör helt i onödan. Leif Denti säger att innovation handlar till stor del om att ifrågasätta.

– Offentlig sektor är bra på att lägga tid på saker som inte skapar värde för de man är till för, som mätningar och planer och så vidare.

Som exempel berättar han om en rektor som han träffat, som när hon skulle rekrytera lärare var tvungen att fylla i 50 olika mätvärden i ett datasystem – även för de personer som inte blev anställda!

– Det blir som en klämma på hela organisationen i onödan! Man behöver locka fram sin inre rumpnisse och fråga sig – varför gör vi på detta viset? Är det värdefullt?

Men är det då lika ”lätt” att fokusera på innovation i skolan som i ett privat företag? Vi är trots allt en politiskt styrd organisation som betalas med skattemedel. Leif Denti säger att det såklart innebär att fler personer har åsikter om verksamheten, och att skolan arbetar med andra värden än de flesta företag, men det är inte en ursäkt.

– Det är vi människor som hittar på att vi ska mäta saker. Det är sällan skrivet i sten, utan man kan förhandla sig till att sluta göra saker. En politisk organisation går också att förhandla med, säger han.

Kultur och struktur viktiga för innovation

För att lyckas med innovation behöver både kulturen och strukturen i organisationen främja innovativt arbete. Kulturen handlar om att de anställda känner att de vågar testa nya saker eller ifrågasätta sådant man redan gör, och att man vågar misslyckas. Leif Denti pratar om att kunna se läranden istället för misslyckanden.

Strukturen handlar om ifall arbetsformerna och de anställdas förutsättningar främjar innovation. Finns det till exempel vilja och förståelse i alla led för att jobba på ett innovativt sätt? För att aktivt arbeta med innovation behövs också avsatt tid.

– Om man avsätter en timma i veckan kommer man långt! En timma när vi tittar på och ifrågasätter det vi gör idag, och utvecklar sådant som vi vill prova på. Vare sig det är att ta bort något som vi gör idag, eller att testa något nytt.

Chefen måste ha tillit

Kraven på kultur och struktur gör att chefen måste bestämma sig för att släppa kontrollen och gå med på vad medarbetarna vill göra.

– Det gäller att ha tillit! Att lita på att folk gör sitt bästa och vill att det ska bli bra. Det behövs en vilja att experimentera och insikt i att man inte från början vet om det kommer att lyckas. Det går inte att bara härma andra skolor, utan alla är unika. Var beredd att misslyckas och lär dig från dina misstag. Detta är ett mindset hos ledarna och de som bestämmer som behövs för att lyckas med innovation, säger Leif Denti.