Varje onsdag förmiddag springer hela skolan samtidigt. Skolgården fylls då av barn med spring i benen som påhejade av idrottsläraren Jonas Almén rusar runt längs den gulkritade slingan. Efter två varv lyckas vi få stopp på tre av barnen som går i årskurs 3.

– Man blir trött, säger Elina Rasoli och pustar ut.

Hon och klasskompisarna Mohamed Ali Mohamed och Abdi Basit Elmi tycker att det är roligt att få komma ut och springa i en kvart varje dag.

– Jag gillar att springa, säger Abdi Basit.

– Det är bra. Man tränar sin kondition, säger Mohamed Ali.

Vill skapa goda vanor

På onsdagar springer, joggar eller går alla klasser tillsammans klockan 9.20. Övriga dagar är det upp till respektive klasslärare när det passar bäst att genomföra den dagliga rörelsen.

Konceptet kallas The Daily Mile, kommer ursprungligen från Storbritannien och har fått sitt namn efter att barn normalt springer cirka 1,6 kilometer, det vill säga en engelsk mile, på 15 minuter.

Idrottsläraren Jonas Almén såg en föreläsning om metoden och ville testa den på Solbackeskolan. Såväl skolledningen som lärarna nappade på idén och skolan körde igång med konceptet i höstas.

– Grundtanken är att få med så många som möjligt i en daglig fysisk aktivitet och på sikt skapa goda vanor. Vårt uppdrag är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att eleverna ska kunna prestera i skolan och få en god hälsa och sund livsstil, säger Jonas Almén och fortsätter:

– Det kommer studie efter studie som visar att barn är stillasittande. Det räcker inte att man rör på sig en gång i veckan. Barn måste röra på sig varje dag. Men vem ska ta ansvaret för att ändra på det? Det håller inte att bara prata med föräldrar. Skolan måste ta ansvar. Det är konstigt att inte fler skolor gör det. Vi har barnen under många timmar varje dag.

Koncentrationen ökar på lektionerna

Den dagliga rörelsen har fungerat bättre och bättre ju längre skolan hållit på. I början ville de yngre barnen gärna springa och gömma sig. Det blev som en rolig lek. Men nu är det de som är bäst på att ta sig runt slingan. De äldre barnen på mellanstadiet kan vara svårare att motivera. De har en tendens att tycka att det är töntigt.

En förutsättning för att det alls skulle fungera är att klasslärarna är engagerade. Det är de som ska passa in den dagliga kvarten i elevernas schema, se till att de kommer ut oavsett väder och helst även peppa dem att springa flera varv på slingan.

Linda Ahlinder är klasslärare i årskurs 3.

– I början var de lite motsträviga. Men det har blivit bättre. Nu är det istället många som frågar när vi ska springa, säger hon.

För att motivera barnen räknar hon hur många varv de springer på slingan, och gör sedan staplar och diagram där de kan se sin utveckling. Hennes klass har även utmanat andra klasser i att springa flest varv.

– The Daily Mile är ett jättebra initiativ. Man märker att många barn behöver röra på sig och att de inte är vana att göra det i vardagen.

Hon tycker att den dagliga rörelsen inverkar positivt på elevernas lärande.

– Det är många som är lugnare på lektionen eftersom de får komma ut och röra på sig. Jag lägger oftast in det för att bryta av en lång lektion. Det blir ett bra avbrott. Det är flera barn som kan koncentrera sig bättre när de kommer tillbaka in.

Sammanhållningen ökar

Skolsköterskorna Anna Rönnhede, som arbetar på Solbackeskolan, och Marie Rosengren, medicinskt ansvarig skolsköterska på Norra Hisingen, har redan hunnit skriva en magisteruppsats som bekräftar det Linda Ahlinder säger. De har intervjuat tio av skolans lärares om deras upplevelse av den dagliga rörelsen.

– Alla sa att barnen blev mer aktiva och att de rörde sig mer även utanför den planerade dagliga rörelsen, säger Anna Rönnhede.

– Det påverkade också den psykiska hälsan. Sammanhållningen ökade, och lärarna fick fler goda samtal med eleverna, även med de barn som kanske är mer i skymundan i klassrummet.

Lärarna tyckte också att det påverkade undervisningen.

– De upplevde att närvaron ökade och vissa elever blev mer pigga och hade en annan energi i klassrummet.

“Räcker inte med mer idrott”

På onsdagar, när alla klasser är ute samtidigt, är The Daily Mile minst lika mycket en social som en fysisk aktivitet. Eleverna träffas över klassgränserna, och elever och lärare träffas på nya sätt.

– Vi får många goda samtal med eleverna, och man har chansen att lära känna olika elever, säger idrottsläraren Jonas Almén.

Han säger att den dagliga rörelsen tydligt har förbättrat barnens kondition och att den tillför något extra som den vanliga schemalagda idrotten inte kan ge.

– Jag tror inte det räcker med bara mer idrott i skolan. Vi försöker istället se hur vi kan öka den fysiska aktiviteten över hela dagen.

Förutom The Daily Mile har Solbackeskolan rastaktiviteter i princip varje dag, och dessutom har två fotbollsföreningar och en cirkusklubb träningar på skolan för de elever som är intresserade.