Kamratrespons och att skriva för mottagare

Erika Kjellberg

Mitt namn är Erika Kjellberg och jag arbetar på Donsöskolan i årskurs 4-6. Jag berättar om hur mina kollegor och jag arbetar med att “skriva för mottagare” och låter eleverna vara varandras lärresurser.

Förra året skrev sexorna noveller och var varandras mottagare i det löpande kamratresponsarbetet. De färdiga novellerna blev sedan exempeltexter för yngre elever i deras arbete med att utveckla sina beskrivningar till gestaltningar.

Den här hösten arbetar jag och min åk 4 med att skriva brev till mottagare. Jag visar hur jag och mina elever tillsammans arbetat fram mallar till stöd i skrivprocessen.

Torghandel TV: Kamratrespons och att …

Podcast i undervisningen

Jag heter Andreas Carlsson och är lärare i svenska, svenska som andraspråk och musik på Påvelundsskolan årskurs 7-9. Jag berättar hur eleverna har skapat reportage i poddformat, där de valt en person att intervjua om pandemin. Hur arbetade vi? Vilka hinder stötte vi på? Hur blev resultatet? Ni får mina eftertankar och en hel del praktiska tips.


Torghandel TV: Podcast i …

Lästips!
I artikeln (och filmen) Publika arbetssätt, beskriver lärare från Årstaskolan sin modell för publika arbeten.
Skolverkets Lärportal, modulen Digitalt berättande avsnitt 7

Det publika ska vara en del i hela lärandeprocessen, inte något som bara är en “kul” sak vid sidan om.”


Torghandel är sedan 2011 en mötesplats för pedagoger och rektorer. Pedagoger presenterar hur de arbetar i sin verksamhet och bjuder in till reflektion och samtal.