Den 6 februari skrev våra elever på Johannebergsskolan “Elyseum” det första delprovet av svenskans nationella prov med hjälp av provportalen Exam.net. Lärare och elever var nöjda! Vår skola är inte den enda skolan som brottats med att försöka hitta  lösningar för att låta eleverna skriva sina texter på datorn, precis som de är vana vid från sitt skolarbete. Problemet är att det då har varit en omständlig organisatorisk apparat som varit både tids- och resurskrävande.

Kristoffer Amonsson, min kollega, och jag satt så sent som i måndags under arbetslagstiden och testade provportalen Exam.net. Jag var testelev och försökte på alla sätt och vis klanta till det som att med flit stänga provet i förtid för att se vad som hände då. Ögonblickligen, i realtid så fick läraren (Kristoffer) en avisering om att jag blivit utestängd från provet och kunde moderera och se till att jag kunde skriva igen. Det var enkelt att registrera sig och provportalen är nästan för enkel, bra och smidig för att vara sann. Eurekamoment! Skärmen låser sig helt och eleven kan inte komma in på någon annan sida på sin enhet. Exam.net är en digital provplattform som gör att lärare kan låta sina elever genomföra prov på sina egna enheter, oavsett om de har Mac, PC, Chromebook, surfplatta eller mobiltelefon. Exam.net är intressant för samtliga ämnen eftersom det går att använda även vid andra prov än de nationella. Jag vet att det finns fler andra provportaler och lösningar t.ex. Chromex och DigiExam.  Anledningen till att vi testade Exam.net är att tjänsten är fri att testa och använda det här läsåret och det är lockande att testa något innan man binder sig för någon lösning; särskilt i avvaktan på fler direktiv. När det nu visade sig att handhavandet var såpass smidigt, tvekade vi inte en sekund över att köra den här lösningen denna termin.

Skolverket har angett en del kravspecifikationer som gäller före, under och efter provets genomförande. Vissa gäller alla ämnen och en del är ämnesspecifika. Det ämnesspecifika för svenska åk 6-9 är:

Årskurs 6 och 9 (årskurs 7 och 10 i specialskolan)

När eleverna genomför delprov som prövar skriftlig framställning kan de använda ordlista och rättstavningsfunktion. Eleverna får använda en rättstavningsfunktion där de själva måste välja vilken stavning eller vilket ord de önskar. Rättstavningsfunktioner som gör automatiska korrigeringar ska inte användas eftersom detta gör att provet inte längre prövar de kunskaper och förmågor som är tänkta att prövas.

Det som står i Lärarinformationen om textlängd är endast en rekommendation om hur många ord en text kan bestå av.

Exam.nets egen sida skriver de att de uppfyller följande krav:

  • Förhindrar att eleven besöker webbplatser eller använder dokument och tjänster som inte är kopplade till provet.
  • Kan aktivera rättstavningsfunktionalitet för delprov som prövar skriftlig framställning i svenska och svenska som andraspråk.
  • Kan inaktivera rättstavningsfunktionalitet för delprov som prövar skriftlig framställning i engelska och andra språk.
  • Ordräknare som inte begränsar elevens skrivande.
  • Möjliggör anonymisering av prov.

Om du vill veta mer hur Exam.net  förberett sig inför den nya dataskyddsförordningen GDPR, (tidigare PUL) som träder i kraft den 25 maj 2018 så hänvisar jag hit: Personuppgifter & GDPR

Hur gör man då?

Du som lärare behöver registrera dig och skapa en inloggning. Därefter väljer du att starta ett textbaserat prov vilket genererar en kodnyckel. Välj om stavningskontroll ska vara tillgänglig eller inte. Eleverna behöver ingen inloggning utan skriver bara in webbadressen på sina enheter och väl där skriver de in den kodnyckel du ger dem. Provsidan låser sig. Eleverna skriver in sin text och väljer sedan att lämna in.  Ett plus är att proven förs över till  din Google Drive och där lägger sig snyggt och prydligt i ordnade mappar.

Utöver det faktum att digitala prov underlättar för oss lärare, så finns det naturligtvis många fördelar för eleverna med att skriva med hjälp av digitalt verktyg. Eleverna slipper lägga energi på att skriva för hand och kan istället koncentrera sig på innehållet, redigera och omarbeta sina texter. Dessutom har eleverna rätt att få uttrycka sig med hjälp av de verktyg de mest är vana vid.

Sprid och dela vidare så att fler elever får möjlighet att skriva sina texter digitalt och därmed goda förutsättningar att lyckas med sina skriftliga prov!

/ Cecilia

 

Läs mer om hur skolan påverkas av nya Dataskyddsförordningen och hur Göteborgs stad arbetar med frågan