Ett av höstens uppdrag för oss språk-, läs- och skrivutvecklare handlar om att tillsammans sätta tänderna i de reviderade kursplanerna. Förändringen är ofrånkomlig. I några klassrum blir förändringen kanske inte så stor medan den i andra blir större. Svenskans reviderade kursplan med förändringarna tydligt rödmarkerade hittar du under denna länk.  Vad händer när läsande och skrivande sker digitalt?  Hur tar vi läs- och skrivundervisningen vidare och hur planerar vi för det digitala läsandet och skrivandet?

De nya reviderade skrivningarna i våra styrdokument syftar till att våra elever utvecklar en förståelse för hur digitaliseringen påverkar individ och samhälle. Undervisningen behöver erbjuda våra elever möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till medier och information men även att lösa problem och omsätta idéer till handling med hjälp av digitala verktyg. Den nya tekniken kan både förstärka och förbättra lärandet. För att anses vara läs- och skrivkunnig behöver jag som individ kunna producera och förstå digitala texter. Läsandet och skrivandet går mot att omfattas av en bredare syn där skapa och förstå är det nya läs- och skriv.

Boka in v.44! 

Med anledning  av detta vill jag passa på att lyfta den utbildningsinsats som Center för skolutveckling (Cfs)  anordnar v.44. Boka in dig måndag och tisdag, höstlovsveckan, och kom och låt dig inspireras av föreläsningar och delta i läs- och skrivworkshoppar med såväl analogt som digitalt fokus. Några av oss inom SLS-nätverket är i nuläget igång med samplanera innehållet för utbildningsdagarna.  Fokus ligger på faktatext och digitalisering med utgångspunkt i det arbete som görs vid Teachers College Reading and Writing Project, Columbiauniversitetet, NY.  TCRWP:s arbete grundar sig i att den språkutvecklande undervisningen ska stötta eleverna i att utveckla en reflekterande och djup läsförståelse och bli aktiva, skickliga skribenter som vågar och kan göra sina röster hörda i ett demokratiskt samhälle.

Åk 1-3: länk till inbjudan och anmälan

Åk 4-6:  länk till inbjudan och anmälan

Åk 7-9:  länk till inbjudan och anmälan 


Utveckla och utvecklas

Hösten handlar för min egen egen del om att fortsätta utveckla och utvecklas samt planera för det digitala läsandet och skrivandet. Det blir kollegialt lärande med kollegorna  via lärportalen och modulen “Digitalt berättande”. Det finns en hel del spännande litteratur inom området som jag läser och har för avsikt att läsa. En intressant hands-on-bok med både idéuppslag och handfasta, praktiska lektionsförslag värd att nämna är “Create, Compose, Connect – Reading, Writing, and Learning with Digital Tools” av Jeremy Hyler och Troy Hicks.  Den 12 september åker jag till Stockholm över dagen för uppstart av en kurs som heter STLBlended anordnad  av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Under utbildningens gång kommer jag få möjlighet att utveckla undervisningen kopplat till användande av digitala verktyg i ett språkutvecklande syfte. Det blir nog tillfälle att återkomma till detta i bloggen.

Låt det traditionella och det digitala istället överbrygga och överlappa.

Mina tankar kring analogt vs digitalt handlar mest om att först börja i det innehåll jag ska vill att mina elever ska få med sig. Först därefter blir det aktuellt att avgöra om det blir analogt eller digitalt läsande och skrivande. Det som fyller bäst syfte och det som bäst breddar, stöttar eller effektiviserar avgör.

På skolan arbetar vi i en digital miljö med Google Suite for Education, men blyertspennorna och bredvidläsningsböcker används lika gärna. Det finns väl ingenting som riktigt slår känslan av att hålla en bok i sina händer eller att reflektera och tänka med pennan i hand? För min del handlar det inte om att ta ställning, eller att jag är mer för eller emot det ena eller andra av varianterna utan vad som fyller bäst syfte och funktion. Låt det traditionella och det digitala istället överbrygga och överlappa.

Däremot tycker jag det är roligt att se vad den nya teknologin kan erbjuda och vad som händer med lärandet hos eleverna när vi använder den. Jag upplever ofta att jag som lärare bättre och mer effektivt kan stötta elevernas personliga lärande och ge snabbare mer effektiv feedback. Det finns vinster med att inkludera det digitala om det ger ett mervärde av mer tydligt, synligt och effektivt lärande. Likaså om det väcker nyfikenhet, skapar engagemang och underlättar samarbete.

Intressanta digitala verktyg

Med den digitala lärmiljön Google Suite for Education kommer man långt, men för arbete med texttyper kommer jag även att använda andra förstärkande verktyg som Invigos, ett digitalt skriv- och lärverktyg med färdiga stödstrukturer. Jag är även nyfiken på att skapa ickelinjära, interaktiva berättelser (hypertext) med hjälp av ett webbbaserat verktyg som heter Twine. Ett sätt att knyta an traditionellt berättande med textbaserad programmering. Berättelsen skapas och sparas online utan inloggning. Jag har börjat experimentera lite och det verkar kul.

På Elyseum, den egna skolan har vi utöver digitalisering pratat mycket om att försöka sträva efter att få in mer rörelse och uteaktivitet även inom eller under teoretiska ämnen. En snabb googling på: “tipspromenad online” ledde till att jag snubblade över en app  som heter GPS Quiz, lanserad av Daniel Persson. Frågorna med olika svarsalternativ skapar man enkelt och smidigt via webbsidan genom att placera ut dem på en karta. Mina elever fick under det första lektionspasset på 120 minuter i engelska ge sig ut och testa appen i praktiken. En instruktionsmanual till eleverna som du kan visa hittar du om du klickar här. De elever som hade utrymme på sina mobiler fick ladda hem den kostnadsfria appen  och utifrån det delade jag in eleverna i grupper.

Eleverna begav sig till Trädgårdsföreningen som ligger på lagom avstånd från skolan. Väl på plats vid frågornas position så dyker frågorna upp och kan besvaras  en efter en. Jag hade lagt ut 6 frågor och eleverna var tillbaks inom 20 minuter. Inom den tidsramen hade jag redan hunnit se elevsvaren och eleverna själva hade fått direktrespons via appen. När vi återsamlades utvärderade och pratade vi om vilka möjligheter appen kunde erbjuda. Några eleverna tog direkt över stafettpinnen och vill nu själva ansvara för att skapa nästa veckas frågor.

När man utforskar digitala verktyg tillsammans med eleverna kan rollen vem som är lärare eller elev snabbt skifta och bli ombytt. Det som hände efter mitt brandtal om hur viktigt det är med språk; i detta fall engelska och hur viktigt det är att minska stillasittandet var att jag efter lektionen fick ett tips och en utmaning från en av mina elever om att testa appen zombiesrungame. Appen går ut på att lyssna på spännande berättelser samtidigt som man springer och löser uppdrag för att rädda världen undan zombies. Berättelsen slutar tvärt och för att höra mer av den behöver jag sätta lite fart. Väldigt motiverande!

Så här till sist, glatt överraskad, vill jag runda av med att berätta och ödmjukt tacka berörda personer för att jag för andra gången blivit nominerad till Guldäpplet.

Webbknapp2017_418x101