På engelska används verbet to curate i betydelsen att samla på sig och välja ut digitalt innehåll som sorteras och presenteras, oftast i form av en länksammanställning. På svenska kom för en tid sedan nyordsförslaget om att kalla detta för att kuratera. Enligt språkrådet betyder kuratera ungefär att sondera terrängen inom ett ämnesområde samt att granska, värdera, sovra, välja ut och dela med sig av  intressanta artiklar, bra videoklipp, blogginlägg och annat.

Som en avslutande uppgift för eleverna i årskurs 9 engelska valde jag just att låta eleverna kuratera digitala topplistor under det övergripande temat “English Speaking Countries, Life and Culture”. Tanken var att knyta ihop det som står i kursplanen för engelska om att undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer med att eleverna ska utveckla kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehåll i talat språk och texter från olika digitala källor.

Ur centralt innehåll engelska åk 7-9:

 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Uppgifter där eleverna på egen hand samlar in resurser, drar ut information för att därefter syntetisera den informationen till en sammanhängande helhet i form av informativ eller argumenterande text är i sig inget unikt inom skolans värld. Något mer ovanligt och utmanande för det kritiska tänkandet tror jag det är att låta själva samlingen av olika slags texter, bilder, videoklipp, ljudklipp under ett gemensamt tema vara i fokus.  Hur ofta lyfter vi själva insamlingen av resurser som en  fristående uppgift?

Vill du läsa mer om och skapa egna kurateringsuppgifter så hittade jag inspirationen på bloggen Cult of Pedagogy  och med inspiration utifrån Mia Smiths  och Annika Sjödahls samarbete Realia möter digital läsförståelse och lånad Canvabild från Annika skapade jag den här uppgiften: Klicka här 

Uppgiften skapade jag i Canva som är ett väldigt användbart verktyg för att skapa och designa snygga bilder, posters, presentationer, kort m.m. Det är enkelt att dela med sig av sina produktioner med hjälp av en länk.  Jag såg till min förtjusning dessutom att det numera finns en ny funktion där man med ett enkelt klick gör presentationen till en interaktiv webbsida. Eleverna valde olika slags presentationsformer. De flesta valde att presentera sin kuratering via Google dokument, Google presentationer, Adobe sparks-filmer eller Canva presentationer.

Några exempel på spännande ämnen som eleverna valde:

 • Origins of British accent and Australian accent
 • The difference between American football and European football
 • Pros and cons about Sweden and Australia
 • Difference between SHL and NHL (Ice Hockey)
 • Surveillance – Sweden and the United Kingdom
 • School lunches in US vs Sweden
 • Food in New Zealand, India and Sweden
 • Compare and contrast – common food in Kenya and common food in Sweden
 • Schools – Australia vs Sweden
 • Classical music and instruments -Europe and India
 • Candy – Swedish, American and British

Eleverna delade och tog del av varandras arbeten genom Google Classroom och fick därmed tillgång till flertalet olika samlingar av digitala resurser; kurateringslistor. Eleverna verkade uppskatta att göra dessa listor men tyckte till en början att det var något svårare och lite mer utmanande än vanligtvis när man bara skriver om ett ämne och anger källor. Jag exemplifierade hur man kan värdera och granska en digital resurs och betonade att själva skrivandet om ämnet skulle utgöra den minsta delen och arbetet med att granska och värdera källorna skulle vara mer i fokus.  Aha! Vi ska göra arbetet omvänt!? Det skulle man kunna säga: kuratera – ett sätt att arbeta med den digitala läsförståelsen, fast lite omvänt.

Avslutningsvis delar jag med mig av ett elevexempel på hur en kurateringslista kom att se ut. Eleven som arbetat med ämnet “The governments of Sweden and America (and its flaws)” har gett mig lov att visa sin variant här på bloggen:

exempel på curate assignment