Black poetry i stora drag: Du utgår från en text, som du börjar med att läsa igenom. Välj därefter ut ord som kan vara intressanta att använda för att skapa en ny helhet, med ny innebörd i form av en dikt.  Gör en markering runt de ord som du kan tänka dig att använda. Läs och pröva dig fram! För att uppnå effekten av att dina ord och uttryck framträder extra tydligt, svärtar du alla övriga ord och meningar som inte behövs. Om du har en sliten gammal bok som sett sina bästa dagar och som du kan tänka dig att offra att ta isär, så får du ett extra visuellt och tilltalande uttryck.

Enbart fantasin sätter gränser för användningsområde och syfte. Jag har prövat aktiviteten med elever i åk 6-9, inom svenska, svenska som andraspråk, engelska och ämnesövergripande i samarbete med bildämnet. Ibland har jag gjort övningen som en samarbetsövning kring gemensam text där läs- och textförståelse  har varit i fokus. Syftet har då varit att få till ett utforskande samtal kring den gemensamma texten och att på ett kreativt sätt omforma text. De bildmässigt snyggaste varianterna har nog tillkommit de tillfällen vi kunnat samarbeta ämnesövergripande inom bild och språk. Det finns en variant på Black Poetry som kallas Found Poetry där man använder sig mer av färg, motiv och mönster.

Den här gången hade jag läst ett blogginlägg av Eric Curts  om en digital variant av Black Poetry där man istället använder sig av Google dokument för att annotera text till dikt som verkade spännande och som jag blev nyfiken på att genomföra tillsammans med mina elever under en engelsklektion.

Eleverna fick till en början i uppgift att lyssna på ett det instruerande youtubeklippet för att samtidigt öva hörförståelse och följa instruktion:

 

Därefter sprakade kreativiteten bland eleverna igång. De fick välja sina egna texter som utgångspunkt och de valde gärna låttexter. Dikterna delades i vårt gemensamma Google Classroom som vi har för engelskan så att alla kunde läsa och ta del av varandras alster . Här nedan syns ett slutresultat som jag fick lova att fota av och visa här. Eleven har använt sig av ett utdrag som handlar om Pokémon.

blackpoetry1

Så till den stora frågan: Gör sig Black poetry bäst analogt eller digitalt? Det finns inget svar som talar för att den ena metoden är bättre än den andra, snarare att de kan komplettera varandra och användas med olika fokus och syfte. Eleverna producerade många dikter och stannade vid den metod de föredrog bäst. Min observation är att den digitala varianten verkar leda till att eleverna ägnar något mer fokus på läsning, val av text och urval av ord för att skapa ny mening. Den digitala varianten öppnar upp för och ger större möjlighet att laborera och pröva sig fram för att uppnå önskad effekt. Blackout poetry i digital version kan jag även tänka mig att använda som en variant av förberedelse inför läsning med elever och för att förutspå vad en text kan handla om.

Här några analoga exempel från dagen:

blackoutpoetry6

blackpoetry3

Jag avrundar det här blogginlägget med ett citat och reflektion från en av mina elever:

 blackpoetry

Om du är intresserad av att testa själv och vill se fler exempel finns ett äldre inlägg om Black out poetry på min egna lärarsida.