Elevernas uppdrag är att skapa ett inkluderande och hållbart samhälle på Mars kopplat till de globala målen och mänskliga rättigheter, samt programmera en robot i Scratch som eleverna tycker behövs i det framtida samhället. Den hållbara samhället ska presenteras i ett digitalt format, det behöver dock inte vara digitalt från början. Man kan bygga sitt samhälle i lego, papier-maché, Power Point eller Minecraft. Skapar ni ett icke digitalt bidrag kan ni filma eller fota det och skicka in det digitalt till oss. Det viktiga är pitchen och tanken bakom skapelsen.

Upplägg för Kodutmaningen

Tävlingsvecka 1: Vecka 40 – Scaffolding, hur vill vi att ett framtida samhälle ska se ut? Webbinarium kring hur man ska koda i Scratch.

Tävlingsvecka 2: Vecka 41 – EU-Code week, börja bygga och designa i den gemensamma kartan i klassen. Jobba i olika team som ansvarar för olika delar av staden som byggs upp. Börjar programmera klassens robot i Scratch. Möte mellan klasser med fokus på att dela med sig idéer och frågeställningar. Två klasser från olika orter i Sverige kommer att sättas samman i grupper för att stötta varandra.

Tävlingsvecka 3: Vecka 42 – Inspiration, webbinarium med olika experter kring inspiration. Fortsätta att bygga och ta med ny inspiration från mötet med den andra klassen. Skriva en pitch och bolla med sin coach, samt koda färdigt projektet.

Tävlingsvecka 4: Vecka 43 – Klasserna bygger klart och väljer den robot som ska representera klassen.

Tävlingsvecka 5: Vecka 45 – Klasser får möta varandra och presentera sina idéer digitalt.

Detta ska bidrag innehålla

För att ett bidrag ska kunna tävla i Kodutmaningen behöver ni skicka in följande:

  • en pitch/förklaring till hur man tänkt kring det framtida samhället och dess komponenter. Pitchen ska vara kopplad till den globala målen och mänskliga rättigheter. Den ska vara max 150 ord.
  • en digital presentation/produktion t.ex. i Minecraft av det framtida samhället.
  • en robot kodad i blockprogrammeringsverktyget Scratch.

Prisutdelning: 9 december hålls prisutdelningen efter att vinnaren har utsetts av juryn, enligt kriterierna för vad Kodcentrum vill se i bidragen.

Mer info: https://www.kodboken.se/kodutmaningen