Alfons Åbergs Kulturhus uppdrag är att stärka barns utveckling och rättigheter genom lek och lärande. Bakom verksamheten står en icke vinstdrivande stiftelse med en styrelse som arbetar ideellt. Styrelsen består av representanter från Göteborgs stad, näringslivet och familjen Bergström.

Alfons Åbergs Kulturhus vision är att vara ett hus där ALLA barn känner tillhörighet. Med alla menas oavsett funktionsförmåga, språk, ursprung eller social situation. Målgruppen är barn 0–8 år och deras vuxna.

Scenografi och program baseras på Gunilla Bergströms berättelser om Alfons Åberg. De populära böckerna finns på runt 30 språk och säljs över hela världen. De går att känna igen sig i de klassiska situationer och frågor som väcks.

Alfons Åbergs Kulturhus Skolbesök

I Göteborgs stads budget står det att från 2020 ska samtliga 4- och 5-åringar i Göteborg erbjudas ett årligt avgiftsfritt besök på Alfons Åbergs Kulturhus. “Genom lek, föreställningar byggda på böcker, högläsning och lärande tränas barnen att vara delaktiga i samhället.”

Besöken bokas genom förskole förvaltningens kultursamordnare.

Du som pedagog kan boka in ett besök för din barngrupp här.

På Alfons Åbergs Kulturhus kommer både små och stora att känna igen miljöer och figurer från böckerna om Alfons Åberg.  En omfattande programverksamhet erbjuds med dagliga teaterföreställningar, läsfrämjande aktiviteter och mycket annat.

Kulturhuset jobbar aktivt med universell utformning och inkludering och månar om att ta emot klasser/besökare med funktionsvariationer. En bred repertoar finns med teaterföreställningar om både Alfons Åberg, barnkonventionen, och hållbarhet. Regelbundet erbjuds teckentolkning och mimföreställningar.

Genom scenografi och program lyfts barns rätt att leka och lära. Fantasin, nyfikenheten och upptäckarlusten stimuleras. Tidiga insatser är avgörande för en bra start i livet.

Om du vill ha mer information om våra aktuella programaktiviteter kan du läsa mer om aktiviteterna här

Varmt välkommen!

 

 

Alfons Åbergs Kulturhus erbjuder en bred repertoar där många föreställningar är gestaltningar av böckerna om Alfons Åberg. Det erbjuds regelbundet mimföreställningar och teckentolkade föreställningar. Här får många barn sin första kulturupplevelse och den blir extra tillgänglig då föreställningarna är korta för att passa de allra yngsta.

Vidare erbjuds läsfrämjande aktiviteter och högläsning samt programinslag med dans, rörelse, musik, naturvetenskap och experiment. Barn som möter böcker, högläsning och gestaltning tidigt i livet får större möjligheter att få en livslång relation till litteratur och läsning.

Alfons Åbergs Kulturhus genomför större pedagogiska projekt i samarbete med Chalmers och Göteborgs universitet. Projekten bidrar till barns utveckling genom lek och lärande och knyter an till läroplanen för förskola och skola.

Syftet är att stimulera barns intresse och nyfikenhet genom lekfulla interaktiva lektioner med en kombination av teater, rörelse och experiment.

Lektionerna är mycket efterfrågade och erbjuds under tematiska veckor höst och vår. Aktuella pedagogiska projekt är Kemi med Alfons Åberg och Rymden med Alfons Åberg. Vi arbetar även aktivt med barnkonventionen, läs mer om vårt arbete här

Digitala versioner utvecklas för att öka tillgängligheten.  OBS! Lektionerna är avgiftsfria tack vare stiftelsedonationer.

Läs mer om våra pedagogiska projekt här