Ofta vill man veta om en specifik fråga inom MIK-området har forskats på. Då uppstår frågan: hur ska man hitta relevanta forskare?

Problemet här är att väldigt få forskare identifierar sig som “MIK-forskare”.

MIK är nämligen inget akademiskt begrepp utan en beteckning som härstammar från policy- och politikområdet. Det har skapats för att kunna föra samman och hantera diskussioner kring medier, demokrati, yttrandefrihet, digitalisering och relaterade medborgarkompetenser. Inom akademin arbetar forskare inom olika ämnesområden som till stor del har med MIK att göra – men ordet MIK nämns aldrig.

Frågan har aktualiserats på sistone när flera myndigheter har velat öka kontakterna med akademin. Statens medieråd bildade 2020 ett nätverk för MIK, MIK Sverige, och valde att samla forskarna till ett separat forskarnätverk som heter Akademiskt forum för MIK-forskning, tillhandahållet av Nordicom, ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet. Kungliga biblioteket och Kulturrådet startade förra året ett forum som heter Angelägen forskning för att synliggöra aktuell forskning som fortbildning för biblioteksmedarbetare.

Många forskare som arbetar vid svenska universitet och högskolor med frågor relevanta för MIK-området har dock aldrig hört om begreppet MIK. Det kan till och med hända att du vänder dig till en institution med din fråga om MIK och ingen kan hjälpa dig eftersom begreppet MIK inte används i den kontexten. Jag har dessutom fått höra att några handledare explicit avråder doktorander eller juniora forskare från att använda MIK-begreppet.

Hur som helst – MIK är ett område som även forskningen behöver förhålla sig till. Göteborgs universitet arbetar just nu för att internt identifiera befintlig forskning som kan samlas under paraplyet MIK. I slutet av oktober 2022 kommer universitetet, tillsammans med Västra Götalandsregionen, nämligen att anordna en nationell MIK-konferens i samband med UNESCOs Global Media and Information Literacy Week, baserad just på “MIK-forskning”.

För dig som letar MIK-forskare kan det vara bra att komma ihåg att du behöver översätta din fråga till mer konkret vokabulär. När du letar efter en “MIK-forskare” så behöver du koka ner begreppet till något mer specifikt: Handlar det till exempel om pedagogisk användning av surfplattor i förskolan? Eller om grundskoleelevernas välmående i förhållande till användningen av sociala medier?

Eller så kan du vända dig till de ovannämnda forskarnätverken – vi hjälper dig gärna vidare.

Författaren arbetar som koordinator för Akademiskt forum för MIK-forskning vid Nordicom.