Eftersom digitalisering är ytterligare ett uppdrag som skolledaren ska ansvara för, kan det vara så att hen inte är den som har bäst koll på hur det ska gå till. Då kan du vara den person som kan få uppdraget att stötta skolledaren i det arbetet. Vara den som ges tid och utrymme i sin tjänst att stötta och handleda kollegor med pedagogisk support samt omvärldsbevaka kring forskning och utveckling av digital didaktik vilket Malin Frykman så väl formulerar i sin bok.

Om Malin Frykman

Malin Frykman arbetar som projektledare inom Sektor Utbildning i Stenungsunds kommun. Tidigare har hon arbetat som rektor och utvecklingsledare för grundskolan i Kungälvs Kommun, regional skolutvecklare och lärare. Själv har jag träffat på henne genom olika digitala mötesplatser men även som rektor på en skola i Kungälv. Jag upplevde henne som en bra ledare för att driva digitaliseringsprocessen.

Konkreta råd och stödmaterial på bloggen

Malin Frykman ger konkreta råd om hur processen kan gå till och hon ger en bred genomgång av hur en skola steg för steg kan bli en framgångsrik skola när det handlar om att använda och förstå hur digitaliseringen påverkar och stöttar din skola. I slutet av varje kapitel finns frågor att fundera över och tips på hur skolan kan agera. Här finns länkar till stödmaterial som hon lagt upp på sin webbplats: hemsida: www.skolledareiendigitalvarld.se .

I stödmaterialet hittar du hennes föreläsningar där hon bland annat pratar om att det är viktigt att sätta upp visioner och mål för själva processen. Om en inte vet vart en ska är det svårare att hitta vägen dit. Mål och visioner behöver vara tydligt för alla. I stödmaterialet på hemsidan finns även andra föreläsningar, t ex med Hans-Åke Scherp som är docent i pedagogik och som har ägnat många år till att förstå sig på skolutveckling och ledarskap. Samt många, många fler konkreta tips.

Ny bok på gång

Nu går det att beställa Malin Frykmans nästa bok. Den heter Formativt ledarskap i en digitaliserad värld – att leda lärande. Jag kontaktade henne för att få information om vad den kommer handla om och fick följande svar:

“Det är en fortsättning på den första boken och handlar om hur skolledare kan använda digitala verktyg för att förstärka och effektivisera arbetet med att leda och utveckla verksamheten formativt. Boken är indelad i två delar: en fördjupad del om varför digitaliseringen kräver att vi bygger upp lärande organisationer och driver dem med ett formativt förhållningssätt, hur den lärande organisationen och det formativa hänger ihop. Den andra delen är väldigt konkret och får igenom de fem nyckelstrategierna inom formativ bedömning utifrån ett ledarskaps- och verksamhetsperspektiv samt kopplar på digitala arbetssätt och verktyg som skolledare och andra som leder lärande kan använda sig av för att förstärka lär- och utvecklingsprocesser. Tesen är att den lärande organisationen, det formativa förhållningssättet och digitala verktyg bildar en treenighet för oss att använda för att få varje elev att utveckla sin fulla potential.”

Ser fram emot att få läsa även den och hoppas att de kan hjälpa alla som ska leda och utveckla skolan i en digital omvärld.