Laddar Evenemang

Vill du lära dig mer om mötet med vårdnadshavare i mångkulturella miljöer?

När: 2018-12-11 kl. 09:30 - 12:30
Var: Lindholmen Conference Center, Lindholmspiren 5
Sal/Rum: Pascal
Hitta hit

Välkomna till inspiration och samtal tisdagen den 11 december 2018. Dagen bjuder på kunskap, inspiration och samtal med andra om hur vi kan skapa goda relationer med vårdnadshavare i allmänhet och vårdnadshavare med utländsk härkomst i synnerhet.

Hur väl barn lyckas i skolan hänger tätt samman med vilken relation de har med pedagoger och skola och hur skolan i sin tur samverkar med vårdnadshavare. Att få barn att lyckas i skolan kräver att vi skaffar oss kunskap om och skapar goda relationer till alla som medverkar till deras utveckling – i och utanför skolan.

Den 11 december fokuserar vi på hur skola både som arena och aktör kan utveckla god samverkan med vårdnadshavare. Vi ska möta vårdnadshavare på de arenor de redan är på och då är det viktigt att samverkan fungerar mellan förskola, skola och hem. Men varför begränsa sig där? Även föreningar, kulturskola, fritid, socialtjänst och företag är viktiga aktörer för att fler ska lyckas i skolan och för att utjämna skillnader i barns uppväxtvillkor.

Medverkande på seminariet

Laid Bouakaz är lektor och forskare i interkulturell pedagogik vid Malmö Universitet. Han disputerade 2007 med en avhandling om föräldrasamverkan i mångkulturella skolor. Som språklärare, forskare och f.d. rektor har Laid en gedigen teoretisk och praktisk kunskap om den mångkulturella skolan i allmänhet och i synnerhet om interkulturalitet, föräldrasamverkan och nyanlända elevers skolsituation i Sverige.

Linda Ohlsson verksamhetsansvarig Bygga Broar. Bygga Broar vill bidra till ett strategiskt, långsiktigt och systematiskt värdegrundsarbete i verksamheter som möter barn, unga och familjer. Bygga broar vänder sig främst till personal som möter barn, unga och vårdnadshavare i sitt arbete. Modellen går i korthet ut på att stärka personalens värdegrund, förhållningssätt och kompetens ur ett interkulturellt perspektiv, genom att skapa goda, tillitsfulla relationer till vårdnadshavare. Exempel från arbetet med god föräldrakontakt i Västra Hisingen kommer presenteras.

Kontakt

Anna Grunander: anna.grunander@grundskola.goteborg.se 031-367 33 99

Program

9.30                   Kaffe med smörgås

10.00                 Inledning

10.15                 Laid Bouakaz, lektor och forskare i interkulturell pedagogik vid Malmö Universitet

11.30                 Linda Ohlsson och Mashair Ahmed Omer, Bygga broar

12.00                 Samtal i smågrupper och helgrupp

12.30                 Avslutning med Lunch

 

Antalet platser är begränsat och du behöver anmäla dig senast den 3 december.

Varmt välkommen!

Nina Åkesson och Anna Grunander, processledare Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor, Jämlikt Göteborg.

Vill du lära dig mer om mötet med vårdnadshavare i mångkulturella miljöer?

När: 2018-12-11 kl. 09:30 - 12:30
Var: Lindholmen Conference Center, Lindholmspiren 5
Sal/Rum: Pascal

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.