Laddar Evenemang

Våra sinnen (utbildning)

När: 2019-02-19 kl. 09:00 - 16:00
Var: Eldorado, Slottsskogsgatan 12
Pris:

Inom Göteborg

1100kr

Övriga kommuner

1300kr

Hitta hit

Genom våra sinnen får vi information från vår egen kropp och vår omgivning. Vad vi upplever med våra sinnen är individuellt och beroende av hur vårt nervsystem fungerar samt våra tidigare erfarenheter av sensorisk stimulering.

Hur vi reagerar på olika sinnesintryck skiljer sig åt och kan även variera från situation till situation. Utifrån teori och praktisk tillämpning får du ökad förståelse om hur våra sinnessystem fungerar samt sinnens betydelse för vår utveckling, vårt dagliga fungerande och kopplingen till hur sinnesintryck kan upplevas annorlunda vid olika funktionsnedsättningar.

Den här utbildningen vänder sig i första hand till anhöriga eller personal som träffar personer som har olika funktionsnedsättningar.

Innehåll

  • Teori om sinnessystemen, deras funktion och samverkan med andra sinnen och motorik.
  • Att annorlunda sensorik kan visa sig som till exempel sensoriska över- och underkänslighet.
  • Att sinnesintryck kan användas för att reglera neurologisk vakenhet det vill säga i lugnande eller aktiverande syfte.
  • Diskussioner kring praktiska strategier, förhållningssätt och miljöanpassningar.

Omfattning: En heldag, klockan 9-16

Utbildningsledare: Gunilla Leinsköld, leg. arbetsterapeut.

Lunch och fika ingår i priset.

Våra sinnen (utbildning)

När: 2019-02-19 kl. 09:00 - 16:00
Var: Eldorado, Slottsskogsgatan 12

Arrangör:

Eldorado, Social resursförvaltning

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.