Laddar Evenemang

INSTÄLLT! Vaddå SRHR? Sex – och samlevnadsundervisning – viktigast av allt

När: 2019-04-09 kl. 09:00 - 16:00
Var: Lokal Vinga, Gårdavägen 2
Hitta hit

FÖRELÄSNINGEN ÄR INSTÄLLD!

Under en tankeväckande heldag går vi igenom vad sex- och samlevnadsundervisningen kan innehålla och vad som står i skolans kursplaner. Vi pratar också om varför sexual-undervisning är så viktig i tonåren, vilka förhållningssätt som är framgångsrika och vad ungdomarna själva vill prata mer om. Nathalie delar med sig av sina erfarenheter från möten med elever och hur man kan ta sig an de områden som känns svårast.

Målgrupp: Du som arbetar som lärare, annan skolpersonal eller i elevhälsan för årskurs 7-9 och gymnasiet

Föreläsare: Natalie Simonsson, sakkunnig, föreläsare och författare

Föreläsningen ingår i en serie föreläsningar ”Vaddå SRHR?”

2019 börjar Göteborg stads SRHR-plan gälla, med det övergripande målet att stadens verksamheter ska tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter och främja sexuell och reproduktiv hälsa. En central aktivitet i planen berör fortbildning och kompetenshöjande insatser för chefer och medarbetare. Stadens SRHR-team erbjuder därför en föreläsningsserie med syfte att genom kunskap höja beredskapen för att hantera frågor som rör sexualitet/SRHR i den praktiska vardagen i kommunala verksamheter som möter brukare, klienter och elever.

INSTÄLLT! Vaddå SRHR? Sex – och samlevnadsundervisning – viktigast av allt

När: 2019-04-09 kl. 09:00 - 16:00
Var: Lokal Vinga, Gårdavägen 2

Arrangör:

Social resursförvaltning

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.