Laddar Evenemang

Vaddå SRHR? Så funkar sex / Något har hänt

När: 2019-02-28 kl. 13:00 - 15:30
Var: Lokal Vinga, Gårdavägen 2
Hitta hit

Utifrån sina erfarenheter från flera olika projekt om sexualitet och funktionalitet föreläser Erika Gustafsson från forum SKILL om varför det är viktigt att prata om sexuell hälsa med personer som har normbrytande intellektuella funktionsvariationer. Vilka blir konsekvenserna av bristande kunskap? Vilket stöd finns att få?

Målgrupp: Du som arbetar i en funktionshinderverksamhet

Föreläsningen ingår i en serie föreläsningar ”Vaddå SRHR?”

2019 börjar Göteborg stads SRHR-plan gälla, med det övergripande målet att stadens verksamheter ska tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter och främja sexuell och reproduktiv hälsa. En central aktivitet i planen berör fortbildning och kompetenshöjande insatser för chefer och medarbetare. Stadens SRHR-team erbjuder därför en föreläsningsserie med syfte att genom kunskap höja beredskapen för att hantera frågor som rör sexualitet/SRHR i den praktiska vardagen i kommunala verksamheter som möter brukare, klienter och elever.

Vaddå SRHR? Så funkar sex / Något har hänt

När: 2019-02-28 kl. 13:00 - 15:30
Var: Lokal Vinga, Gårdavägen 2

Arrangör:

Social resursförvaltning

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.