Laddar Evenemang

Vaddå SRHR? Kroppen, känslor och sex på mellanstadiet

När: 2019-04-08 kl. 09:00 - 16:00
Var: Måseskär, Gårdavägen 2
Hitta hit

Det är inte alltid lätt att undervisa om kroppen, känslor och sex på mellanstadiet. Hur svarar man på elevernas frågor? Vilka kunskaper behöver de få? Hur ska jag lägga upp undervisningen? Hur inkluderar jag hbtq och pratar om normer? Under en inspirerande heldag går vi igenom varför det är viktigt med sexualkunskap på mellanstadiet. Vi tittar på metoder som passar i klassrummet, går igenom vilka perspektiv som bör vara centrala i undervisningen och vad som står i skolans kursplaner.

Målgrupp: Du som arbetar som lärare, annan skolpersonal eller i elevhälsan för årskurs 4–6

Föreläsare: Natalie Simonsson, sakkunnig, föreläsare och författare

Föreläsningen ingår i en serie föreläsningar ”Vaddå SRHR?”

2019 börjar Göteborg stads SRHR-plan gälla, med det övergripande målet att stadens verksamheter ska tillgodose sexuella och reproduktiva rättigheter och främja sexuell och reproduktiv hälsa. En central aktivitet i planen berör fortbildning och kompetenshöjande insatser för chefer och medarbetare. Stadens SRHR-team erbjuder därför en föreläsningsserie med syfte att genom kunskap höja beredskapen för att hantera frågor som rör sexualitet/SRHR i den praktiska vardagen i kommunala verksamheter som möter brukare, klienter och elever.

Vaddå SRHR? Kroppen, känslor och sex på mellanstadiet

När: 2019-04-08 kl. 09:00 - 16:00
Var: Måseskär, Gårdavägen 2

Arrangör:

Social resursförvaltning

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.