Laddar Evenemang

Translanguaging – fortbildning

När: 2020-09-23
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Sal/Rum: Valen
Sista anmälningsdag: 4 september
Pris:

Inom Göteborg

1500kr

Övriga kommuner

3000kr

Hitta hit
Lärare pekar i en bok och visar sina elever.

Utbildningen ska stärka dig som pedagog att genomtänkt och insiktsfullt ta tillvara elevernas kunskaper, erfarenheter och flerspråkiga resurser i lärandet. Målet är att du ska få en utvidgad förståelse för de teorier som ligger till grund för Translanguaging och hur de praktiskt kan tillämpas.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till dig som är lärare i grundskolan eller inom språkintroduktion och som undervisar i en flerspråkig skolmiljö.

Utbildningens upplägg
Utbildningen omfattar fyra dagar och innehåller föreläsningar och workshoppar där lärare med erfarenhet av Translanguaging medverkar. På eftermiddagstid den 23/9, 20/10, 17/11 och 10/12 träffas vi i Center för skolutvecklings lokaler. Rektorer bjuds in till det sista tillfället. Inläsning och uppgifter kopplade till din undervisning görs på egen hand mellan träffarna och vi vill gärna att ett helt arbetslag anmäler sig.

Vi följer utvecklingen av coronasituationen och anpassar utbildningen därefter. Vissa träffar kan bli digitala. Efter avslutad kurs har du möjlighet att delta i en fortsättningsutbildning.

Kostnad
1500 kronor för medarbetare i Göteborgs Stad, 3000 kronor för medarbetare i fristående skolor och övriga kommuner.

Inbjudan: Utbildning Translanguaging höst 2020

Anmälan
Anmäl dig i Center för skolutvecklings kalendarium senast 4 september. Har du frågor om utbildningen kan du kontakta lotten.ekelund@educ.goteborg.se, karin.olsson@educ.goteborg.se eller laura.ruz-haglof@educ.goteborg.se

Translanguaging – fortbildning

När: 2020-09-23
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Sal/Rum: Valen
Sista anmälningsdag: 4 september

Arrangör:

Laura Ruz Haglöf

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.