Laddar Evenemang

Torghandel: MIK i förskolan

När: 2018-02-08 kl. 14:00 - 17:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

250kr

Hitta hit
MIK på förskolan

I väntan på den reviderade läroplanen för förskolan, kan vi läsa Skolverkets tidigare förslag till digital kompetens i förskolan i december 2016. Där står det bland annat att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda digitala verktyg och medier för informationsbearbetning, problemlösning, skapande och kommunikation.

Så hur kan man då arbeta för att utveckla barnens medie- och informationskunnighet, MIK,  i förskolan? Hur kommer källkritiska frågor in på ett lekfullt och naturligt sätt? Och hur ska jag kunna svara på barnens frågor?

Under eftermiddagens Torghandel får vi ta del av och samtala kring några kollegors exempel och erfarenheter.

Programmet presenteras allt eftersom det blir klart. Det är ingen platsbokning till föreläsningarna utan principen är “först på plats”.

Torghandel: MIK i förskolan

När: 2018-02-08 kl. 14:00 - 17:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C

Arrangör:

Helen Henriksson

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.