Laddar Evenemang

Tema Modersmål 2.0

När: 2020-03-24 kl. 08:00 - 17:00
Var: Filmstaden Bergakungen, Skånegatan 16 B
Sista anmälningsdag: 3 april
Pris:

Inom Göteborg

490kr

Övriga kommuner

490kr

Hitta hit

Den 24 april 2020 anordnar Språkcentrum åter en konferens för modersmålslärare i sex olika språk kring modersmål, flerspråkighet, formativ bedömning och digitalisering.

Nytt för i år är ett särskilt spår för skolledare med ansvar för modersmålsundervisning och studiehandledning.

Konferensen består av ett gemensamt förmiddagspass där det hålls tre föreläsningar på svenska.På eftermiddagen har skolledarna och språkgrupperna sina egna program.Du som är lärare i följande språk är välkommen till en dag med föreläsningar och workshops:

 • Albanska
 • Arabiska
 • Kurdiska
 • Litauiska
 • Tyska
 • Ungerska

Förmiddagens program

07.30 – 08.25 Registrering och kaffe

08.30 – 09.00 Föreläsning

09.00 – 10.00 Föreläsning

10.00 – 10.30 Fika

10.30 – 11.30 Föreläsning

11.30 – 12.50 Lunch

Utveckling av modersmålsundervisning och studiehandledning fram till idag

Föreläsare: Mats Wennerholm, undervisningsråd Skolverket

Hur har den politiska viljan skiftat och påverkat villkoren för verksamheten, satsningar och besparingar från hemspråksreformen till modersmålsutredningen. Exempel ges på nationellt stöd till skolutveckling, till ökad kvalitet i undervisningen och handledningen på modersmål.

Formativ bedömning – utmaningar för undervisningen

Föreläsare: Åsa Hirsch, universitetslektor/docent vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Sedan vårterminen 2020 är hon ansvarig för Rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet.

Åsa Hirsch forskning är särskilt inriktad på frågor som rör pedagogisk bedömning inklusive lärares dokumentation av kunskap och för lärande, utvärdering och skolutvecklingsarbete samt skolans uppdrag och lärarens profession.

Om hjärnan, modersmål och flerspråkighet

Föreläsare: Annika Andersson är universitetslektor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet i Växjö, där hon utbildar lärare för alla åldrar. Hon har doktorerat i psykologi med kognitiv neurologisk inriktning i USA.

Annika Andersson fokuserar på skillnader och likheter i bearbetning av modersmål och andraspråk. Frågan varför en satsning på modersmålsundervisning torde stötta all inlärning, speciellt andraspråksinlärning av svenska belyses.

Eftermiddagens program för lärare

13.00-16.30 Presentation av Språkcentrum, föreläsningar och erfarenhetsutbyte med avbrott för 30 minuters fika

Albanska

 • Studiehandledning som bro till lärande, utveckling och integration
 • Varierande arbetsmetoder i modersmålsundervisning för tidiga skolår och särskola

Kontaktperson:

Fatmire Bunjaku

fatmire.bunjaku@educ.goteborg.se

mobil: 0737-21 00 44

Arabiska

 • Pedagogisk planering
 • STL – skriva sig till lärande
 • Tematiskt arbetssätt i modersmålsundervisningen
 • Digitala verktyg i undervisningen
 • Film ”Mina utmaningar är dina utmaningar” – att integrera modersmål med andra skolämnen

Kontaktperson:

Rana Nehme

rana.nehme@educ.goteborg.se

mobil: 070-14 708 70

Kurdiska

 • Språk, kultur och kommunikation, Nabi Fatahi
 • Utbildning, undervisning och framtiden, Hakki Balta
 • Pedagogisk planering utifrån kunskapskrav
 • STL – skriva sig till lärande/digitala verktyg

Kontaktperson:

Taban Fatah

taban.fatah@educ.goteborg.se

mobil: 0707-85 66 39

Litauiska

 • Programmering under modersmålsundervisning
 • Studiehandledning

Kontaktperson:

Egle Loc

egle.loc@educ.goteborg.se

Tyska

 • Digitala läromedel
 • Hållbar utveckling

Kontaktperson:

Christiane Knoke

christiane.knoke@educ.goteborg.se

mobil: 0709-23 75 98

Ungerska

 • Pedagogisk planering utifrån tema och kunskapskrav
 • Det digitala klassrummet
 • STL – skriva sig till lärande

Kontaktperson:

Enikö Solymossi

eniko.solymossi@educ.goteborg.se

mobil: 0727-00 49 50

Eftermiddagens program för skolledare

13.00 – 13.45 Föreläsning

13.50 – 14.45 Föreläsning

14.45 – 15.15 Fika

15.15 – 16.00 Föreläsning

”Att vara mellan språken”

Föreläsare: Inger Fält, verksamhetschef Språkcentrum Göteborg

Inger Fält kommer att presentera studiehandledningsrapporten ”Att vara mellan språken”, som är initierad av Språkcentrum och framtagen i ett samarbete med Göteborgs universitet och Jämlik stad.

Revideringen av kursplanerna i modersmål

Föreläsare: Nermina Wikström, undervisningsråd Skolverket

Föreläsaren kommer att ta upp bakgrunden till arbetet med de nya kursplan förslagen i modersmål. Fokus läggs på revideringarna samt vilken betydelse och påverkan detta kan komma att ha på undervisningen i ämne.

Skolans digitalisering med fokus på nyanlända och flerspråkiga elever

Föreläsare: Mats Wennerholm, undervisningsråd Skolverket

Det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen samt likvärdigheten. Mats Wennerholm kommer att presentera digitaliseringen som stöd i flerspråkig undervisning och handledning på olika språk.

För frågor om konferensen kan du kontakta

Språkcentrum:

Epost: sprakcentrum.goteborg@educ.goteborg.se

Tel: 031-367 04 51

Välkommen till en intressant dag!

Tema Modersmål 2.0

När: 2020-03-24 kl. 08:00 - 17:00
Var: Filmstaden Bergakungen, Skånegatan 16 B
Sista anmälningsdag: 3 april

Arrangör:

Språkcentrum

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.