Laddar Evenemang

Symposium: Youth and News in the digital media environment – Nordic-Baltic perspectives

När: 2018-12-04 kl. 13:00 - 16:00
Sal/Rum: University of Gothenburg, Vasaparken 1, Gothenburg.
Hitta hit

Välkommen till ett symposium där antologin "Youth and News in the digital media enviroment" kommer att presenteras. Det är Nordicom (GU) och Statens medieråd som sammanställt en antologi på uppdrag av Nordiska Ministerrådet. Antologin inkluderar bidrag från ett brett spann av författare i de Nordiska och Baltiska länderna, som presenteras under tre huvudsakliga teman: först, hur barn och unga producerar nyheter och samhällelig information, sedan hur medieföretag producerar nyheter och samhällelig information som riktar sig till barn och unga, och för det tredje hur barn och unga definierar, använder och tolkar nyheter.

Under senaste decennier, har medielandskapet förändrats från att vara analogt till att bli digital. Konsekvenserna går långt och påverkar hur människor definierar, tolkar och konumerar information och nyheter och hur medieorganisationer så väl som individer producerar nyheter och information. Olika generationer har olika relation till olika medieformat, eftersom de har växt upp i olika mediemiljöer. Medan äldre människor fortfarande mer traditionell media, så är huvudsaklig källa för information för barn och unga sociala medier. Äldre människor producerar generellt sett inte eget medieinnehåll, men det gör många barn och unga. Med det följer att barn och unga behöver kvalificerade digitala färdigheter kring flera aspekter; produktion, användning och utvärdering.

Deltagande författare
Maarit Jaakkola, assistant director and researcher, NordicomThomas Nygren, associate professor, Uppsala UniversityJohan Lindell, senior lecturer, Karlstad University and Södertörn University, Stine Liv Johansen, associate professor, Aarhus UniversityDag Slettemeås, researcher, SIFO/Consumption Research Norway, OsloMet University

Diskussionerna kommer att ledas av Anette Novak, director, Statens medieråd.

Om du har frågor kontaktar du Catharina Bucht, catharina.bucht@nordicom.gu.se

Fullständigt program presenteras inom kort.

Symposium: Youth and News in the digital media environment – Nordic-Baltic perspectives

När: 2018-12-04 kl. 13:00 - 16:00
Sal/Rum: University of Gothenburg, Vasaparken 1, Gothenburg.

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.