Laddar Evenemang

Läsa sakprosa: Språkutvecklande undervisning utifrån TCRWP (F-3), läsåret 2022-23

När: 2022-09-05 kl. 13:30 - 16:30
Var: Blandat utbildningsformat delvis digitalt,
Sista anmälningsdag: 20 juni
Hitta hit
Två elever sitter vid bärbara datorer i ett klassrum. En av dem har ett papper i handen. I bakgrunden finns fler elever vid datorer.

Foto: Lo Birgersson

Läsåret 2022-23 erbjuder CFS en fördjupande utbildning i TCRWP:s utgångspunkter för en god språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Fokus för årets utbildning är elevers läsande av sakprosa.

Utbildningens syfte är att eleverna ska bli aktiva och skickliga läsare och skribenter som vågar och kan göra sina röster hörda i ett demokratiskt samhälle. Utbildningen ska stärka lärares ledarskap och organisation i klassrummet, med fokus på elevens personliga möte med texter och en hög tilltro till elevers förmåga.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till lärare i F-3, både till dig som tidigare deltagit i TCRWP-utbildningar och till dig som är nybörjare.

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen sträcker sig över läsåret 2022-23 och består av elva tillfällen, alla på måndagar. Sju av dessa tillfällen består av föreläsningar och fyra är handledningstillfällen i mindre grupper. Föreläsningarna kommer ta sin utgångspunkt i grundläggande TCRWP-principer. Handledningstillfällena kommer att anpassas efter deltagarnas tidigare erfarenheter.

  • 5 föreläsningsdagar online, måndagseftermiddagar klockan 13.30-16.30
  • 2 föreläsningsdagar fysiskt vecka 44
  • 4 handledningsdagar fysiskt, måndagseftermiddagar klockan 14-16
  • Deltagarna prövar och dokumenterar sin undervisning mellan träffarna.

 

Föreläsare

  • Amanda Hartman, författare, föreläsare och biträdande direktör på TCRWP, Columbia University, New York
  • Anna Månsson Nylund och Camilla Segetoft, språk-, läs- och skrivutvecklare i Göteborgs Stad
  • Lisa Molin, lektor, Center för skolutveckling

Kursavgift

Utbildningen är kostnadsfri för dig som arbetar i en kommunal grundskola i Göteborgs Stad. Grundskoleförvaltningen står för kostnaden.

För deltagare från friskolor och andra kommuner är kostnaden 7 500 kronor.

Vi kommer att prioritera de skolor som anmäler minst två deltagare till utbildningen. Anmälan är bindande med möjlighet att överlåta plats fram till utbildningen börjar.

Läs mer om utbildningen och Teachers College Reading and Writing Project (TCRWP) på goteborg.se

Läs mer om undervisning utifrån TCRWP i artiklar på Lärtorget

Kursstart och avslutning

Kursen startar 5 september och avslutas 22 maj 2023.

 

Anmälan

Lärare i Göteborgs stads kommunala grundskolor kan anmäla sig via knappen Anmäl dig. (Du länkas vidare till stadens Utbildningsportal, vilket innebär att du behöver vara inloggad på ditt staden-konto).

Externa deltagare (ej anställda i Göteborgs Stad) anmäler sig på denna länk: https://goteborg.luvit.se/extern/activities/activitydetails_ext.aspx?inapp=1&id=2078

Kontakta oss

Lisa Molin

Karin Olsson

Läsa sakprosa: Språkutvecklande undervisning utifrån TCRWP (F-3), läsåret 2022-23

När: 2022-09-05 kl. 13:30 - 16:30
Var: Blandat utbildningsformat delvis digitalt,
Sista anmälningsdag: 20 juni

Arrangör:

Center för skolutveckling i samverkan med Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.