Laddar Evenemang

Skolbibliotek – fortsättningskurs på grundutbildning

När: 2017-11-23 kl. 13:00 - 16:00
Var: Meddelas senare,
Hitta hit

Hur har det gått? Flera som gått grundkursen har frågat efter en fortsättning.  Vid detta tillfälle kommer ni att få vara med och styra innehållet. Vi ska ta vara på våra erfarenheter och ta med oss dem in i vår egen verksamhet. 

Vi fokuserar på den nya skollagen som skärper ordalydelsen:

“Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.”

Ta med dig dina erfarenheter och vi fördjupar oss i skolbibliotekets digitala roll i elevernas lärande

  • Informationssökning
  • Sökkritik
  • Källkritik

Innehållet utgår från ovanstående, men styrs av dina behov och önskemål utifrån grundkursen.

Lokal: Ett av era skolbibliotek. Erbjud er gärna!

Skolbibliotek – fortsättningskurs på grundutbildning

När: 2017-11-23 kl. 13:00 - 16:00
Var: Meddelas senare,

Arrangör:

Skolbibliotekscentralen

Skolbibliotekscentralen är en pedagogisk resurs för personal och elever i grundskolan och gymnasieskolan. Vår huvuduppgift är att på olika sätt stödja, hjälpa och utveckla skolbiblioteken.

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.