Laddar Evenemang

Reflekterande högläsning F-3

När: 11/09 kl. 14:15 - 16:30
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 31 augusti
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

3600kr

Hitta hit
Ett foto av elever i ett klassrum.

Reflekterande högläsning F-3: Utveckla förståelse för texter, sig själv, andra och omvärlden

Under läsåret 2024-2025 erbjuder Center för skolutveckling en fortbildning med fokus på högläsning inom läsundervisningen i grundskolans tidiga år. Målet är både att utveckla elevers läsförståelse, och att stimulera till, för eleverna, viktiga samtal som präglas av öppenhet och respekt för människors olikheter.

Fortbildningen syftar till att utveckla den tidiga läsundervisningen och dess koppling till skolans arbete med normer och värden. Målet är att utveckla elevers läsförståelse, och stimulera till viktiga samtal med öppenhet och respekt för människors olikheter.Den bygger på etablerad forskning om högläsningens betydelse för att öka motivation och engagemang för läsning, utveckla läsförståelse och förmågan att uttrycka tankar och lyssna på andra. Bland annat kan väl genomtänkta och strukturerade former för högläsning bidra till att synliggöra lässtrategier och utmanande ord och begrepp. Det kan också bidra till trygga sammanhang för att arbeta med normer och värden. Valet av litteratur är också viktigt för att göra det möjligt att samtala om egna och andras erfarenheter och livsvillkor.

Utbildningen är delvis inspirerad av de forsknings- och kompetensutvecklingsinsatser som görs vid Advancing literacy (tidigare TCRWP) vid Columbiauniversitetet, New York. En balanserad läs- och skrivundervisning, tydliga undervisningsformer och höga förväntningar på eleverna ses här som viktiga för att de ska utvecklas till aktiva läsare och skribenter. Målet är också att eleverna ska förstå texters betydelse för att förstå sig själva och sin omvärld.

Upplägg

Utbildningen sträcker sig över läsåret 2024-25 och består av tio tillfällen med föreläsningar och workshoppar, alla på onsdagseftermiddagar klockan 14.15-16.30. Som deltagare kommer du att få planera, pröva, dokumentera och analysera din egen undervisning. En viktig del av lärandet är också att dela erfarenheterna med andra, vilket kommer att ske vid de gemensamma träffarna och vid ett avslutande examinationstillfälle.

Målgrupp

Lärare i F-3

Kurstillfällen

Hösten 2024: 11/9, 2/10, 16/10, 6/11 och den 4/12

Våren 2025: 15/1, 5/2, 5/3, 9/4 och den 7/5

Fortbildningsansvariga

  • Anna Månsson Nylund språk-, läs- och skrivutvecklare och lärare i Göteborgs Stad
  • Camilla Segertoft, språk-, läs- och skrivutvecklare och lärare i Göteborgs Stad
  • Lisa Molin, lektor, Center för skolutveckling
  • Karin Olsson, utvecklingsledare, Center för skolutveckling

Kursavgift

Utbildningen är kostnadsfri för dig som arbetar i en kommunal grundskola i Göteborgs Stad. För deltagare från friskolor och andra kommuner är kostnaden 3600 kronor.

Vi kommer att prioritera de skolor som anmäler minst två deltagare till utbildningen.

Anmälan

Anmäl dig i Utbildningsportalen senast 31 augusti:

Anmälan för medarbetare i Göteborgs Stad

Anmälan för medarbetare i friskolor och andra kommuner (Är det första gången du anmäler dig via Utbildningsportalen, välj Skapa konto)

 

Reflekterande högläsning F-3

När: 11/09 kl. 14:15 - 16:30
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 31 augusti

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.