Laddar Evenemang

Pedagogik i naturen

När: 2019-05-16 kl. 09:00 - 16:00
Var: Marint pedagogiskt centrum,
Hitta hit

Pedagoger vid bäck

Sportfiskarna erbjuder nu en gratis fortbildning i friluftsliv och utomhuspedagogik för pedagoger i grundskolan. Genom de kostnadsfria projekten Skolbäcken och Klassdraget har över 100 000 barn fått komma ut på naturvårdsinriktad pedagogik eller på fiskeaktiviteter under friluftsdagar.

Fortbildningarna syftar till:

 • Att ge dig som pedagog trygghet i att bedriva utomhuspedagogik som ett komplement till undervisning inomhus.
 • Förmedla kunskap om våra kostnadsfria skolprojekt Skolbäcken och Klassdraget.
 • Belysa de möjligheter som det pedagogiska marina centret i Askim ger skolorna och pedagogerna i närområdet.
 • Att fler barn ska få vistas ute i naturen och på så sätt också få ett förhållande till, samt en vilja att ta hand om, naturen.
 • Öka kunskapen om vilka djur, växter och andra organismer som finns runtom oss och hur vi är beroende av deras ekosystemtjänster.

Vi riktar oss först och främst till pedagoger i grundskolan som vill arbeta mer utomhus. Tydligast koppling till läroplanen ser vi inom ämnena, biologi, idrott och hälsa, samhällskunskap och för fritidspedagoger men alla skolämnen kan bedrivas utomhus.

I fortbildningen ingår:

 • Säkerhet utomhus med skolklasser.
 • Pedagogik och praktiska tips för undervisning utomhus.
 • Enkla övningar och lekar som går att göra överallt.
 • Utomhusmatlagning.
 • Pedagogik vid vatten – håvning, strandövningar.
 • Skolbäcken – naturvårdsinriktad pedagogik.
 • Fiske som friluftsliv – Klassdraget

Att medtaga, sittunderlag, egen fika och en termos med något varmt att dricka.

Datum: 16/5 och 17/5

9:00-16:00 båda dagarna.

15 platser per dag.

Anmälan och kontakt

Vid anmälan ange: namn, telefon, e-post, skola, vilka ämnen du undervisar i eller om du är till exempel fritidspedagog, om du har en speciell kost, eventuella allergier och om du har någon funktionsnedsättning såsom dåliga knän eller liknande som kan påverka din medverkan i fysiskt ansträngande övningar.

Kontakta hans.lindqwist@sportfiskarna.se eller ring 0730-743059.

Pedagogik i naturen

När: 2019-05-16 kl. 09:00 - 16:00
Var: Marint pedagogiskt centrum,

Arrangör:

Sportfiskarna

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.