Laddar Evenemang

Normer och värderingar 2.0

När: 2018-10-15 kl. 15:30 - 18:00
Var: Hagabion,
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

390kr

Hitta hit

Föreläsningen är en fristående del i serien “Demokratin, digitaliseringen och läroplanen”.

Hur påverkar värderingar och normer hela vår tillvaro: på internet, i skolan, på fritiden, i hemmet? När fördomar, stereotyper och språkbruk blir till kränkningar i vår vardag, vad gör vi då? Vad kan bli de rättsliga konsekvenserna? Och hur kan vi förebygga att det sker?

Vi använder oss av aktuella filmklipp för att samtala och reflektera kring dessa komplexa frågor.

Föreläsningen utgår från läroplanernas inledande kapitel som understryker att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Drop-in med kaffe från 15:30. Föreläsningen börjar klockan 16

Normer och värderingar 2.0

När: 2018-10-15 kl. 15:30 - 18:00
Var: Hagabion,

Arrangör:

Center för Skolutveckling tillsammans med Filmpedagogerna

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.