Laddar Evenemang

Mötesplats NT: Med strålkastaren på språkutveckling i förskolans teknikundervisning

När: 2022-11-28 kl. 16:00 - 17:30
Var: Digitalt via länk,
Hitta hit
Barn bygger med kaplastavar.

Välkommen till en digital träff kring språkutvecklande undervisning om teknik i förskolan!

Vi kommer att få ta del av erfarenheter från ett samarbetsprojekt mellan förskollärare och forskare, KUST-projektet. I projektet, som pågått sedan 2019, har man undersökt hur undervisningen i förskolan kan planeras och genomföras så att barns möjligheter att lära teknik samverkar med användningen av tekniska begrepp. Utgångspunkten för satsningen var de frågor som uppstod för förskollärare i Kungsbacka kommun under en fortbildning om naturvetenskaps- och teknikundervisning 2015–2017.

Förskollärarna och forskarna delar med sig av sina erfarenheter och samtalar om hur språkutvecklingen blir synlig i förskolans teknikundervisning. De berättar om de forskningsresultat som hittills tagits fram och hur de kan vara till nytta för både verksamma förskollärare och i förskollärarprogrammet. Även själva samverkansprocessen mellan forskare och förskollärare beskrivs liksom hur denna samverkan har fortsatt genom att förskollärarna deltar i förskollärarprogrammets kurser.

Anmälan

Anmäl dig via detta formulär, senast 24 november: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEwZ963eY5mSo-wrnx-WMfBHNqExVJLw7GCatTWS8bK1PsaA/viewform

Länk till föreläsningen mejlas ut i god tid före träffen.

Kontakt

Har du frågor eller önskemål om innehåll för kommande mötesplatser, välkommen att kontakta Ingela Bursjöö på e-post: ingela.bursjoo@grundskola.goteborg.se

Vi planerar för två träffar per termin.

 

Anna Backman, Annette Mitiche och  Ingela Bursjöö 

Mötesplats NT: Med strålkastaren på språkutveckling i förskolans teknikundervisning

När: 2022-11-28 kl. 16:00 - 17:30
Var: Digitalt via länk,

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.