Laddar Evenemang

Mötesplats läsning: Att kartlägga och följa upp barns tidiga läsutveckling

När: 25/04 kl. 15:30 - 17:30
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 22 april
Hitta hit

Välkommen till en mötesplats med fokus på läsundervisning för elever i grundskolans låg- och mellanstadium! Charlotte Georén Sprung, lärare och SLS-utvecklare på Gunnestorpsskolan och Miriam Svartborn, SVA-lärare på Tångenskolan, berättar om sina erfarenheter av att stötta elevernas läsutveckling.

På Gunnestorpsskolan arbetar lärarna i årskurs 1, 4 och 5 med att kartlägga och följa upp elevernas läsutveckling på ett systematiskt sätt. Skolan använder Legilexi som komplement till Skolverkets bedömningsmaterial.

Även på Tångenskolan arbetar lärarna i F-6 med Legilexi för kartläggning och planerar åtgärder för att följa upp resultaten. En av lärarna, Miriam Svartborn, har också utarbetat ett läromedel som tränar de förmågor som testas i Legilexi, till exempel bokstavskännedom, fonetisk medvetenhet, förmågan till syntes och segmentering av språkljud.

Legilexi är framtaget för barn/elever i F-3 men kommer under läsåret 2024-25 också att finnas tillgängligt  för årskurs 4-6. Läs mer på Legilexis hemsida.

Under mötesplatsen varvas presentationerna med samtal och erfarenhetsutbyte med deltagarna.

Målgrupp

Lärare i F-6, men även andra intresserade är välkomna

Anmälan

Anmäl dig i utbildningsportalen.

Länk till anmälan för medarbetare i Göteborgs Stad

Länk till anmälan för medarbetare hos annan huvudman (Är det första gången du anmäler dig via Utbildningsportalen? Klicka på Registrera för att skapa ett konto.)

Mötesplats läsning – håll utkik i Lärtorgets kalender!

Center för skolutveckling planerar en serie av mötesplatser på temat läsning. Nästa tillfälle blir 5 september. Då föreläser läsforskaren Tarja Alatalo, Högskolan i Dalarna, om tidig läs- och skrivundervisning. Målgruppen är lärare i förskola, förskoleklass och år 1-4, men även andra intresserade är välkomna.

Mötesplats läsning: Att kartlägga och följa upp barns tidiga läsutveckling

När: 25/04 kl. 15:30 - 17:30
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 22 april

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.