Laddar Evenemang

Mötesplats för specialpedagoger och speciallärare

När: 2018-12-06 kl. 14:00 - 17:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Pris:

Inom Göteborg

0kr

Övriga kommuner

500kr

Hitta hit

Reading to learn, R2L- Vad är det?

Claire Acavedo och Ann-Christin Lövstedt, certifierade och erfarna R2L-utbildare ger en workshop riktad till specialpedagoger och speciallärare.

Center för skolutveckling har under flera år erbjudit fortbildning kring Reading to Learn, R2L, som lär eleverna att läsa, förstå och skriva olika typer av texter och som dessutom utvecklar deras studieteknik.. Att kunna läsa och skriva ämnesspecifika texter blir allt viktigare ju äldre eleven blir.

R2L ger lärare i alla ämnen ett verktyg att utveckla undervisningen så att den tydligare möter de ämnesspecifika och språkliga krav som olika skolämnen ställer och ger eleverna förutsättningar att klara studier på gymnasiet och högskolan.

R2L utvecklades från början för andraspråksinlärare och nyanlända elever, men främjar alla elevers lärande, oavsett språklig bakgrund och kunskapsnivå. Den är en textbaserad pedagogik som ger lärare strategier för att utveckla elevers läsande och skrivande i alla ämnen och stadier, och bygger på antagandet att språket spelar en avgörande roll vid kunskapsskapande och lärande.

Mötesplats för specialpedagoger och speciallärare

När: 2018-12-06 kl. 14:00 - 17:00
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C

Arrangör:

Marie Olander

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.