Laddar Evenemang

Läsinlärning, assisterande teknik och självkänsla

När: 2019-03-21
Var: Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20
Hitta hit

Dagen tar upp forskningsbaserade insatser (förskola - gymnasiet) för elever som har läs- och skrivsvårigheter.

Målgrupp

Personal i grundskola och gymnasieskola.

Program:

08.15–09.00 Registrering
Kaffe och smörgås

09.00–09.15 Inledning
Helena Jacobsson, ordförande i Svenska Dyslexiföreningen Region Väst

09.15–10.10 Assisterande teknik för personer med läs- och skrivsvårigheter; vilka förutsättningar är nödvändiga och vad fungerar?
Idor Svensson

10.20–11.05 Ny avhandling om individanpassningar.
Measures that matter: facilitating literacy through targeted instruction and assistive technology.
Thomas Nordström Föreläsningen är på svenska.

11.10–11.55 Mående och självuppfattning hos barn och ungdomar med lässvårigheter
Emma Lindeblad

11.55-13.15 Lunchrast

13.15–14.00 Insatser för att främja läsutveckling
Linda Fälth

14.05-14.50 Att förebygga läs-, skriv- och matematiksvårigheter. RTI.
Camilla Nilvius

14.50–15.20 Kaffe

15.20–16.20 Vilka metoder för läsinlärning fungerar bäst och hur vet vi det?
Inger Fridolfsson

Om föreläsarna

Helena Jacobsson
Helena Jacobsson är ordförande i Svenska Dyslexiföreningen Väst. Helena är specialpedagog och tal- och språkpedagog. Hon arbetar på en montessoriskola i Göteborg med elever från förskolan upp till år 9 med att förebygga, tidigt identifiera och åtgärda elevers olika lärande som läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Idor Svensson
Fritidspedagog, leg. psykolog och specialist i klinisk och pedagogisk psykologi,professor i klinisk psykologi. Idor har under 25 år arbetat med forskning kring läs- och skrivsvårigheter, framförallt med studier som har prövat olika interventioner.

Thomas Nordström
Doktorand i psykologi, leg. gymnasielärare med mångårig erfarenhet som lärare på gymnasiet.

Emma LindebladLeg. psykolog och ph.d. i psykologi.
Emma har mångårig erfarenhet av psykologisktarbete med barn- och ungdomar inom både psykiatri och skola. Emma har disputerat inom området psykisk hälsa och självuppfattningar hos barn- och ungdomar med lässvårigheter

Linda Fälth
Specialpedagog, docent i pedagogik. Linda är programansvarig för specialpedagog- och speciallärarutbildningarna vid Linnéuniversitetet och arbetar främst med kurser inom läs- och skrivinlärning/utveckling. Linda arbetar också som speciallärare i grundskolan.

Camilla Nilvius Speciallärare i språk-, skriv- och läsutveckling.
Camilla har en magisterexamen i specialpedagogik och arbetar som universitetsadjunkt på Linnéuniversitetet. Camilla har över 20 års undervisningserfarenhet från de tidiga skolåren. Inger Fridolfsson Speciallärare med magister i specialpedagogik. Inger har under många år varit verksam i forskningsprojekt kring läs- och skrivutveckling vid Linköpings universitet. Numera bedriver hon fortbildning inom läsinlärning parallellt med sitt arbete som speciallärare.

Deltagaravgift

1500 kr. Medlemmar i Svenska Dyslexiföreningen 1000 kr. Heltidsstuderande vid universitet/högskola 500 kr. Kaffe ingår.

Läsinlärning, assisterande teknik och självkänsla

När: 2019-03-21
Var: Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20

Arrangör:

Svenska dyslexiföreningen

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.