Laddar Evenemang

Lärledarutbildning

När: 2017-09-06 kl. 08:30 - 16:00
Pris:

Inom Göteborg

1000kr

Övriga kommuner

6000kr

Hitta hit

Center för skolutveckling gör en helhetssatsning för att stödja kollegialt lärande. Bland annat bjuder vi in till denna lärledarutbildning som startar i september 2017 och pågår under hela läsåret.

Kursens upplägg och innehåll:
Utbildningen består av åtta heldagar, där varje träff innehåller en övergripande del och en del där deltagarna får möjlighet att fördjupa sig i utmaningar från sin verksamhet. Lärledarutbildningen utgår ifrån ett konstruktivistiskt förhållningssätt och bygger på beprövad erfarenhet.

Deltagarna kommer att få fördjupa sig i konkreta samtalsmodeller och delta i praktiska övningar. Deltagarna kan med fördel påbörja sitt lärledarskap under utbildningens gång och kommer då också att erbjudas handledning på handledning.

Målgrupp: Pedagoger inom alla skolformer, med uppdrag att leda det kollegiala lärandet. Lärledarutbildningen riktar sig brett och kommer att anpassas efter deltagarnas behov.

Höstens träffar: 
6/9 Center för Skolutveckling Lokal: Valen
5/10 Hotell Kusten Lokal: Viken
10/11 Hotell Kusten Lokal: Vinga
12/12 Hotell Kusten Lokal: Viken

Vårens fyra datum meddelas senare.

Anmälan via e-post: 
Förskolechefen och/eller rektorn anmäler kursdeltagare via e-post till Lotten Ekelund:
lotten.ekelund@educ.goteborg.se

Ange deltagarnas namn och befattning i anmälan. Efter anmälan får både du som har anmält och deltagaren att få en bekräftelse via mejl. Deltagaren får dessutom några fördjupande frågor att svara på för att vi på bästa sätt ska kunna utforma utbildningen efter deltagarnas behov.

Lärledarutbildning

När: 2017-09-06 kl. 08:30 - 16:00

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.