Laddar Evenemang

Kritisk granskning av rörlig bild – från teori till praktik, tillfälle 1

När: 2021-03-18 kl. 15:30 - 17:30
Var: Digitalt via länk,
Sista anmälningsdag: 18 mars
Hitta hit

I vårt samhälle möts vi av en mängd bilder och filmer som vi behöver kunna tolka för att förstå den värld vi lever i.

Tillfälle 1 (18/3): Vi tittar tillsammans på filmen ”Bildens makt” av Filmpedagogerna som visar exempel på propaganda, desinformation med mera. Du får ta del av en lärarhandledning med exempel på hur du kan arbeta med dina elever.

Linnea Fant, utbildad grundskollärare och Mikael Kowalski, utbildad kulturvetare arbetar på Filmpedagogerna Folkets bio. De håller i föreläsningar, fortbildningar och workshops i film och media.

Filmpedagogerna samarbetar också med UNESCO i frågor som rör Medie- och informationskunnighet samt ingår i EU-kommissionens Media Literacy Expert Group.

Kritisk granskning av rörlig bild – från teori till praktik, tillfälle 1

När: 2021-03-18 kl. 15:30 - 17:30
Var: Digitalt via länk,
Sista anmälningsdag: 18 mars

Arrangör:

Filmpedagogerna

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.