Laddar Evenemang

Innovativa ledare för tillgängliga miljöer (fullbokat)

När: 2019-04-03 kl. 09:00 - 16:00
Var: Elite Hotel Park Avenue,
Hitta hit

Välkommen till skolledarkonferens som anordnas av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Fokus denna gång är förskolechefer och rektorers innovativa ledarskap och arbetet med att leda och organisera för en tillgänglig lärmiljö.

Som deltagare på konferensen kommer du att få ta del av forskning och praktiknära beprövad erfarenhet inom förskole- och skolutvecklingsområdet, samt i dialog med andra ledare inspireras till hur du kan utveckla en innovativ och tillgänglig lärmiljö. Vi har även denna gång valt att använda formen dialogkonferens där teori och praktik binds ihop genom föreläsningar och reflektion i grupp. Konferensen innehåller både delar som är gemensamma för alla deltagare och ett pass där du redan i din anmälan väljer inriktning – förskola eller skola.

Innehåll

Att organisera för skolframgång – strategier för en likvärdig skola

> Maria Jarl, fil. dr. i utbildningsvetenskap, Göteborgs universitet

Hur kan det komma sig att vissa förskolor eller skolor lyckas bättre än andra? En föreläsning om hur en verksamhet kan organiseras för att skapa goda förutsättningar för lärande.Från ord till handling – en innovativ lek- och lärmiljö i förskolan

> Maria Mowitz, utvecklingsledare förskola, Tranås kommun

Om möjligheter och utmaningar med att starta upp en ny förskola. Om att sätta barnens behov främst och att få uppleva de effekter en innovativ lek- och lärmiljö, både inne och ute, leder till. Främjande lärmiljöer – dagens kunskap, morgondagens möjligheter

> Johanna Karlsson, rektor och Ylva Erixon, rektor, Särö skola

Johanna och Ylva berättar om sitt ledarskap och hur alla tillsammans på skolan lyckats skapa tillgängliga och främjande lärmiljöer, som ger goda förutsättningar för deras elever att lära och utvecklas.Framgångsrik praxis för tillgänglig utbildning

> Per Skoglund, forskning- och utvecklingssamordnare, Specialpedagogiska skolmyndigheten

En föreläsning om vilka faktorer och förmågor som enligt forskning krävs i verksamhetensorganisation, för att kunna skapa en tillgänglig och inkluderande utbildning.

Målgrupp

Inbjudan riktar sig till dig som arbetar som förskolechef eller rektor.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 20 mars 2019.Anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas till en kollega med liknande funktion.

Deltagaravgift

750 kronor + moms. I konferensavgiften ingår kaffe, fikabuffé, frukt, konferenslunch samt eftermiddagskaffe. Meddela eventuell specialkost i samband med din anmälan.

Kontakt

Vid frågor om konferensen kontakta oss via e-post skolledarkonferens@spsm.se eller ring Åke Larsson på telefonnummer 010 473 53 84.

Innovativa ledare för tillgängliga miljöer (fullbokat)

När: 2019-04-03 kl. 09:00 - 16:00
Var: Elite Hotel Park Avenue,

Arrangör:

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.