Laddar Evenemang

Hur koppplar vi värdegrundsarbetet till skolans sex-och samlevnadsundervisning?

När: 2018-11-15 kl. 09:00 - 12:00
Var: Pater Noster, Gårdavägen 2
Hitta hit

Hur kopplar vi värdegrundsarbetet till skolans sex- och samlevnadsundervisningen?  Skolans uppdrag att arbeta med värdegrunden har en tydlig koppling till sex- och samlevnadsundervisningen. Skolinspektionens rapport 2018 om sex -och samlevnadsundervisningen visar tydliga brister på detta.  Det innebär att skolan behöver utveckla arbetet med jämställdhet, sexualitet och relationer. Att arbeta för att skolan ska var trygg för alla har också blivit väldig tydlig efter ”METOO”.

I den här kursen får du lära dig mer om hur skolan kan arbeta för att koppla samman värdegrundsarbetet och sex- och samlevnadsundervisningen.

Kursens innehåll

Vad står i styrdokumenten?

Hur kan vi få dem att genomsyra arbetet i praktiken?

Normmedvetenhet – ett viktigt verktyg

Hur skapar vi en trygg skola för alla?

Skolinspektionens granskning av sex – och samlevnadsundervisningen

Förslag på metoder och tips på aktuellt material

Kursledare: Eva Lindstrand, gymnasielärare och utvecklingsledare SRHR Social resursförvaltning

Hur koppplar vi värdegrundsarbetet till skolans sex-och samlevnadsundervisning?

När: 2018-11-15 kl. 09:00 - 12:00
Var: Pater Noster, Gårdavägen 2

Arrangör:

Social resursförvaltning

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.