Laddar Evenemang

Hjälp med ansökan till EU:s utbildningsprogram Erasmus+?

När: 2019-12-06 kl. 13:30 - 16:00
Var: Grundskoleförvaltningen, Gamlestads torg 5
Sal/Rum: Vi möts i receptionen plan 2
Hitta hit

Behöver du stöd och tips kring formalia och projektdesign? Grundskoleförvaltningen och Utbildningsförvaltningen bjuder in till en skrivarstuga för dig/er som har partner och planerar en ansökan inom Erasmus+ programmet KA1 och KA2 med deadline våren 2020.

Under mötet kommer du att få chans att dela med dig och diskutera din ansökan och projektidé med internationella samordnare från förvaltningarna och kollegor som planerar att söka.

Vi bjuder samtidigt in till ett uppföljande möte den 7 februari kl 13:30-16:00 även denna gång på Gamlestads torg (för er som skriver ansökan inom samarbetsprojekt – KA2).

Under våren 2020  planerar vi att bjuda in till en bredare informationsinsats kring sökbara fonder och program inom utbildningsområdet.

Så misströsta inte om du känner dig nyfiken men inte riktigt kommit igång med ditt internationella arbete. Det kommer tillfällen även för dig/er!

Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Programmet ger dig och din skola möjlighet att söka bidrag för att utveckla och stärka kompetens och verksamhet tillsammans med kollegor i andra europeiska länder. Inom Erasmus + kan skolor, från förskola till gymnasieskola, söka bidrag för samarbetsprojekt, erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling för att att höja kvaliteten i undervisningen.

Två former av skolprojekt

Mobilitet: jobbskuggning, kompetensutveckling, fortbildning, erfarenhetsutbyten.

Projektsamarbete: strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, och/eller med andra organisationer.

 

Anmälan senast 22 november till:

marie.3.svensson@grundskola.goteborg.se

eller

karin.heimdahl@ubf.goteborg.se

Hjälp med ansökan till EU:s utbildningsprogram Erasmus+?

När: 2019-12-06 kl. 13:30 - 16:00
Var: Grundskoleförvaltningen, Gamlestads torg 5
Sal/Rum: Vi möts i receptionen plan 2

Arrangör:

Utbildningsförvaltningen

Arrangör:

Göteborgs stad Grundskoleförvaltningen

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.