Laddar Evenemang

Genrepedagogik – Reading to Learn (klasslärare i årskurs 4-6)

När: 2022-08-11 kl. 08:30 - 16:00
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 5 augusti
Hitta hit
Bild som beskriver metoden.

Utbildningen Reading to Learn ger förskollärare och lärare strategier för att arbeta med åldersadekvata texter som utvecklar barns och elevers läsande och skrivande oavsett ålder och ämne. Den bygger på antagandet att språket spelar en avgörande roll vid kunskapsskapande och lärande.

Utbildningens syfte/mål

Stärka deltagarnas förmåga att planera och genomföra en språk- och kunskapsutvecklande undervisning som är förankrad i genrepedagogisk teori och metod.

 

Upplägg

Utbildningen består av 8 heldagsworkshoppar (fysiska träffar) som leds av Claire Acevedo och Ann-Christin Lövstedt, certifierade och erfarna R2L-utbildare. Mellan workshopparna får deltagarna handledning av R2L-utbildarna och de lokala handledarna på Center för skolutveckling. Handledningen sker digitalt vid två tillfällen, individuellt eller i grupp enligt önskemål.

Datum för workshoppar: 

Höstterminen 2022:

11-12 augusti kl 8.30-16

31 oktober-1 november kl 8.30-16

Vårterminen 2023:

12-13 januari kl 8.30-16

19-20 april kl 8.30-16


Läs mer om innehållet i utbildningen

Reading to Learn_klasslärare åk 4-6

Anmälan

Lärare i Göteborgs stads kommunala grundskolor och gymnasieskolor kan anmäla sig via knappen Anmäl dig. (Du länkas vidare till stadens Utbildningsportal, vilket innebär att du behöver vara inloggad på ditt staden-konto).

Externa deltagare (ej anställda i Göteborgs Stad) anmäler sig på denna länk: https://goteborg.luvit.se/extern/activities/activitydetails_ext.aspx?inapp=1&id=2139

 

Kursavgift

Utbildningen är kostnadsfri för dig som arbetar i Göteborgs Stads kommunala grundskolor. Grundskoleförvaltningen står för kostnaden.

Anställda hos övriga huvudmän: 10.500 kr/deltagare

Läs mer

Mer om Reading to learn på goteborg.se

Lärtorget: Reportage och filmer om Reading to learn i Göteborg

Rapport Reading to learn 2013-2020

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen kontakta:

Susanne Staf, epost: susanne.staf@educ.goteborg.se eller

Pernilla Andersson Varga, epost: pernilla.andersson.varga@educ.goteborg.se

Genrepedagogik – Reading to Learn (klasslärare i årskurs 4-6)

När: 2022-08-11 kl. 08:30 - 16:00
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 5 augusti

Arrangör:

Center för skolutveckling i samverkan med Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.