Laddar Evenemang

Genrepedagogik – Reading to learn, F-3 (2024-25)

När: 14/08 kl. 08:30 - 16:00
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 7 augusti
Hitta hit
Bild som beskriver metoden.

Utbildningen Reading to Learn ger lärare strategier för att arbeta med åldersadekvata texter som utvecklar elevers läsande och skrivande, oavsett ämne. Läsåret 2024-25 erbjuder vi en fördjupande grundutbildning för lärare i förskoleklass och årskurs 1-3.

Om utbildningen

Utbildningen ger lärare i förskoleklass och på lågstadiet verktyg för att planera och genomföra den tidiga läs- och skrivundervisningen så att alla elever, oavsett språklig och kulturell bakgrund, har möjlighet att nå målen i Lgr 22. Störst fokus läggs på läsning av lågstadieårens berättelser och faktatexter men kursen omfattar också strategier för elevers skrivutveckling.

Mål

  • Öka lärares kunskaper om hur berättelser och läromedelstexter skapar mening.
  • Erbjuda konkreta läs- och skrivstrategier för att stötta såväl elevernas avkodningsförmåga som förmågan att förstå och lära sig av läromedel och andra texter.
  • Vidareutveckla lärares förmåga att leda elevers läs- och skrivutveckling i olika ämnen.

Målgrupp

Lärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Upplägg

Utbildningen sträcker sig över läsåret 2024-25. Den består av sex fysiska heldagsworkshoppar samt två digitala handledningstillfällen, vilka sker individuellt eller i mindre grupp. Vid kurstillfällena samt vid de individuella handledningstillfällena får deltagarna feedback och stöd för att komma vidare med läs- och skrivundervisningen.

Kursavgift

Utbildningen är kostnadsfri för medarbetare i Göteborgs Stad.

Kursavgift för deltagare från fristående huvudmän och andra kommuner är 4500 kr.

 

Kurstillfällen

Hösten 2024

14-15 augusti kl 08.30-16.00

28 oktober kl 08-30-16.00

Våren 2025

14-15 januari kl 08-30-16.00

9 april kl 08-30-16.00

 

Anmälan

Anmälan i Utbildningsportalen för deltagare i Göteborgs Stad

Anmälan i Utbildningsportalen för deltagare från friskolor och andra kommuner (Är det första gången du anmäler dig via utbildningsportalen, välj Skapa konto)

 

Läs artiklar om Reading to learn-undervisning på Lärtorget

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen kontakta:

Susanne Staf, epost: susanne.staf@educ.goteborg.se eller

Pernilla Andersson Varga, epost: pernilla.andersson.varga@educ.goteborg.se

Genrepedagogik – Reading to learn, F-3 (2024-25)

När: 14/08 kl. 08:30 - 16:00
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 7 augusti

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.