Laddar Evenemang

Förskoleklassens uppdrag

När: 2018-09-12 kl. 08:30 - 16:15
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Hitta hit

2016 förtydligades förskoleklassens läroplansuppdrag. Ett uppdrag som på flera sätt är komplext att förstå i teorin, men också att omsätta i praktiken. Under denna fortbildningsdag får deltagarna möjlighet att fördjupa förståelsen av uppdraget, tillsammans med egna kollegor och/eller med kollegor från andra skolor i Göteborgs stad.

Fortbildningen vänder sig såväl till dig som arbetat länge i förskoleklass som till dig som är alldeles nya inom skolformen. Fortbildningen vänder sig även till rektorer som vill öka sin förståelse för förskoleklassens uppdrag. Vad styr förskoleklassens uppdrag? Vad ligger till grund läroplansformuleringarna? Hur kan man utforma undervisningen, så att uppdraget uppfylls i verksamheten?

Förskoleklassens uppdrag

När: 2018-09-12 kl. 08:30 - 16:15
Var: Konferensen på Center för Skolutveckling, Bohusgatan 13 C

Arrangör:

Annika Andreasson

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.