Laddar Evenemang

Förskolebarns samspel med digitala medier

När: 2021-03-16 kl. 15:00 - 16:30
Var: Digitalt,
Hitta hit

Kollegiet för didaktik och barns lärande är en grupp som bjuder in intressanta gäster som kan berätta om sin forskning. De gemensamma intressena grundas i frågor om barns lärande och hur man kan organisera för detta i samtida informationssamhällen. Framförallt fokuseras hur man kan organisera för barns lärande inom ramen för förskolan som en viss sorts institutionellt system med lek- och temabaserad verksamhet.

Kristina Walldén Hillström, Högskolan i Gävle

Presentationen berör innehållet i den avhandling Kristina Walldén Hillström disputerade med vid Uppsala Universitet i juni 2020 och som har titeln I samspel med digitala medier – barns deltagande i multimodala literacypraktiker. Avhandlingen handlar om barns och förskollärares samspel med digitala medier i vardagliga aktiviteter på två förskolor. Fokus i avhandlingen riktas mot barns deltagande i aktiviteter där digitala medier är centrala liksom hur digitala medier integreras och blir en del av barns vardagliga aktiviteter i förskolan. De kompetenser och literacyfärdigheter som kommer till uttryck i barnens samspel med digitala medier står också i fokus. I relation till detta studeras även några sociala och kulturella förutsättningar för att barn skall kunna använda digitala medier i förskolan.

Öppet för allmänheten, ingen föranmälan
Länk till Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/4547494773
Lösenord: 073722

Förskolebarns samspel med digitala medier

När: 2021-03-16 kl. 15:00 - 16:30
Var: Digitalt,

Arrangör:

Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.