Laddar Evenemang

Undervisningsbegreppet i förskolan

När: 2023-05-15 kl. 17:30 - 19:00
Var: Digitalt via länk,
Hitta hit
Ett barn står vid ett träd och känner på stammen med handen.

Ett foto av ett förskolebarn skymt av tunna träd.

Välkommen på en föreläsning om undervisningsbegreppet i förskolan med Jenny Henriksson. Föreläsningen bygger på hennes licentiatstudie som riktar fokus mot förskollärares tal om undervisning i förskolan.

Undervisningsbegreppet sätts även in i förskolans sociala, historiska och kulturella sammanhang och hon riktar fokus mot varför det är viktigt att fortsätta tala om begreppet undervisning i förskolan.

Om föreläsaren

Jenny Henriksson är lärare i förskolan, Fil. lic. i Barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet och Fil mag. i matematikdidaktik. Hennes forskning riktas mot den förståelse av undervisning som begrepp som växt fram efter införandet i förskolans reviderade läroplan Lpfö 18.

Föreläsningen sker digitalt via zoom-länk, som ni får i god tid innan!

Kostnad

Kostnad för deltagare är 100 kr för medlemmar i OMEP och 200 kr för ickemedlemmar.

Du kan betala med Swish eller faktura, önskar du faktura behöver vi en fakturaadress.

Anmälan

Anmäl dig via mail till goteborg@omep.org.se så får du länk till föreläsningen och ett Swishnummer för betalning. Ange vilken föreläsning du anmäler dig till, namn och om du är medlem samt e-postadress dit länken till föreläsningen ska skickas. Studenter på pedagogen går gratis i mån av plats. Vid återbud senare än 1 vecka före föreläsningen återbetalas inte kostnaden.

Undervisningsbegreppet i förskolan

När: 2023-05-15 kl. 17:30 - 19:00
Var: Digitalt via länk,

Arrangör:

SVENSKA OMEP:s GÖTEBORGSKRETS

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.