Laddar Evenemang

Digital föreläsning: Med kroppen som illustration

När: 2021-05-18 kl. 15:00 - 16:30
Hitta hit

Kollegiet för didaktik och barns lärande är en grupp som bjuder in intressanta gäster som kan berätta om sin forskning. Alla evenemang är alltid öppna och utan föranmälan samt riktar sig till alla som på ett eller annat sätt är intresserade av barn och barns lärande. De gemensamma intressena grundas i frågor om barns lärande och hur man kan organisera för detta i samtida informationssamhällen. Framförallt fokuseras hur man kan organisera för barns lärande inom ramen för förskolan som en viss sorts institutionellt system med lek- och temabaserad verksamhet.

Föreläsare: Anneli Bergnell, Högskolan i Borås

En bild säger mer än tusen ord- eller hur är det egentligen? Är det så att säga ”lättare” att lära sig något om man samtidigt har tillgång till en bild? I förskolan behandlas ofta naturvetenskapligt innehåll med hjälp av just bilder eller andra illustrationer såsom modeller, experiment, rörelse, fantasilek osv, vilket förutsätts ge barn möjlighet att få uppleva, upptäcka, uttrycka och lära naturvetenskap med hela kroppen och alla sinnen. Ibland görs detta dock utan att barnen får någon ytterligare förklaring som kopplar ihop aktiviteten med det ibland ganska komplicerade naturvetenskapliga innehåll som står i fokus. Barnen förväntas då att självständigt lägga märke till det som illustrationerna vill visa.

Finns det en föreställning om att sinnliga, kroppsbaserade, roliga och fantasieggande inslag i sig gör att något komplicerat blir enklare att både bli intresserad av och att skapa sig en mening om? Under detta seminarium diskuteras illustrationer i förskolans undervisning med ett särskilt fokus på sådana där vi tar kroppen som hjälp för att illustrera naturvetenskapliga begrepp och fenomen.

Zoom-länk för att delta på föreläsningen

Digital föreläsning: Med kroppen som illustration

När: 2021-05-18 kl. 15:00 - 16:30

Arrangör:

Kollegiet för didaktik och barns lärande

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.